Laminering och ytbehandling av trä för konstnärliga yrkesutövare

Tre dagars utbildning inom träbearbetning. Denna utbildning vänder sig specifikt till dig som behöver kunskaper i formning av trä genom laminering, fräsning av mallar och olika typer av ytbehandling som lackering betsning och oljning. Utgångspunkten är de lösningar och kunskaper du behöver för ditt konstnärliga arbete. Du har även möjlighet att arbeta under handledning med ett eget pågående projekt under utbildningen.

Dag 1. Trä som material, olika träslag och deras användning, ekologi och säkerhet i arbetet. Under denna dag går vi även igenom handöverfräsning, maskinkännedom, och olika frässtål. Framställning av mallar, fräsning efter mall samt cirkelfräsning.

Dag 2. Laminering, dampböjning och limning. Vi går igenom olika lim, hur man böjer virket, uppsågning för laminering och vad man skall tänka på vid inköp av virke. Genomgång av fanér och hur det beter sig vid bearbetning.

Dag 3. Slutbearbetning och ytbehandling. Vi går igenom såg, hyvel, putsmaskin och sandpapper. Dagen avslutas med genomgång av ytbehandling med lack, färg, bets och olja. Samtal om arbetet, uppnått resultat samt utvärdering.

När – onsdag 6/11 – fredag 8/11 2013 kl 09:00-16:00

Var – KKV Monumental i Malmö, Bragegatan 15, 214 30 Malmö Lokal: Mentalverkstaden/KKVs träverkstad.

Antal utbildningsplatser – 15 st

Handledare – Viggo Wichmann

Språk – Svenska/engelska

Målgrupp – yrkesverksamma bild- och formkonstnärer, designers, formgivare, arkitekter etc.

Anmälan/information – Anna Fransson under kontorstid, tel: 040-966009, info@konstitutet.se

Avgift – 900,00 kr. Avgiften är momsbefriad. Verktyg, utrustning och grundläggande utbildningsmaterial ingår. Ev. material utöver detta bekostas av deltagaren.

Viktigt – Anmälan är bindande efter inbetald avgift. Vid förhinder och avanmälan senast tre dagar innan kursstart återbetalas 50% av avgiften. Vid förhinder på grund av sjukdom återbetalas hela avgiften mot uppvisande av läkarintyg. Reservation för inställd utbildning vid för lågt deltagarantal.

Utbildningsansvariga – Kristian Körner och Robert Moreau. Kontakt: info@konstitutet.se

Om handledaren – Viggo Wichmann är möbelsnickare från Danmark, har jobbat med bland annat möbelsnickeri och restaurering av möbler och träbåtar. Har varit ledare av en kollektivverkstad i 7 år och nu senast ledare av renoverings- och möbelavdelningen på Snedkeriet Optimisten i Köpenhamn. Han är utbildad karosserismed och möbelsnickare.

Konstitutet erbjuder ett specialiserat utbud av fortbildningar för yrkesverksamma konstnärer inom bild- och formområdet. Saknar du bra konstnärlig utbildning för att utöka din yrkeskompetens så kontakta oss.

Hemsida: www.konstitutet.se
e-post: info@konstitutet.se
info och anmälan: Anna Fransson, tel 040-966009
Adress: Konstitutet, Bragegatan 15, 214 30 Malmö
Bankgiro: 802471-5180