Konstnärliga gestaltningsuppdrag, Psykiatrins kvarter SÄS Borås

Konstenheten annonserar nu om nya konstnärliga gestaltningsuppdrag i Psykiatrins kvarter, SÄS Borås. Intresseanmälan är öppen fram till och med den 13 augusti.

Logga in i upphandlingsportalen för mer information. Kortfattad information om uppdragen finns även på konstenhetens hemsida.

Kontaktperson är Julia Lang,
Epost: julia.lang@vgregion.se
tel:  070-020 59 82