Alla inlägg av Konstitutet Admin

Svenskt glas glöder av experimentlusta!

Ett normskifte har pågått inom glasscenen de senaste 40 åren. Scenen är större och breder ut sig bortom de traditionella glasbruken. Den nya generationen glaskonstnärer experimenterar med objekt och uttryck i egna hyttor och hittar andra platser att verka på, snarare än att vara formgivare på ett glasbruk.

Slutet för svenskt glas? De senaste åren har stora delar av glasindustrin i Småland monterats ned och drabbats av omfattande nedskärningar. Rädslan för att detta skulle bli slutet för svenskt glas har nu skiftat. För den yngre generationen nya glaskonstnärer har nedläggningarna tvärtom skapat oberoende och experimentlusta – när glasindustrin backar utvecklas nya krafter.

Som en del av utställningsprojektet 7Xkonsthantverk knyter Konstfrämjandet Skåne och Konsthantverkscentrum ett fördjupande samtal om glas. I den pågående utställningen visas verk av glaskonstnär Ellen Malmgard.

När: 5 december kl 17.30-19.15
Var: Galleri S:t Gertrud, Östergatan 9, Malmö

 

Ellen Malmgard, boende och verksam i Malmö, är utbildad på bland annat Kungliga konsthögskolan och Kalmar designhögskola samt i glasdesign på Växjö universitet. Hon beskriver sitt arbete som materialiserat. Förutom glas arbetar hon i beständiga material som sten, brons, koppar, tenn, lera, sand och betong.

Maja Heuer, museichef på The Glass Factory i Emmaboda mitt i Glasriket. The Glass Factory har Sveriges mest omfattande konstglassamling som består av cirka 40 000 föremål från 1700-talet fram till idag. Museet öppnade 2009 efter att Emmaboda kommun förvärvade glassamlingar och bruksarkiv från Boda glasbruk, Åfors glasbruk samt Kosta glasbruk av Orrefors Kosta Boda AB.

Program
17.30-18.00 Mingel och visning av utställningen med Ellen Malmgard.
18.15-18.45 Föreläsning om glas av Maja Heuer.
18.45-19.15 Modererat samtal med Ellen Malmgard och Maja Heuer.

Fri entré – men vänligen anmäl via länk: https://simplesignup.se/event/122651

Projektet 7Xkonsthantverk
7Xkonsthantverk är ett nytt samarbete mellan Konsthantverkscentrum och Konstfrämjandet Skåne och genomförs hösten 2017 till och med hösten 2020 och omfattar sju utställningar om konsthantverk.

Samarbetet syftar till att presentera konsthantverkets många uttryck och visa mer djuplodande exempel på några av dess discipliner. Samarbetet bidrar till att skapa en ny plattform för konsthantverk i Skåne. 

DOK: Workshop med Fredrik Lindqvist

Under tre dagar fick ett tiotal kursdeltagare lära sig om träsnitt och textiltryck. Kursen tog upp både teori och praktik och höll i Konstitutets lokaler samt i KKV Grafiks lokaler. Såväl deltagare som kursledaren Fredrik var mycket nöjda med kursen som tog upp både teori och praktik inom textiltryck. Konstitutet vill också betona att kursen var ett fint samarbete mellan Fredrik, KKV – Textiltryck Malmö och KKV Grafik.

Tack all som deltog!

 

Ett lite längre reportage om kursen går att läsa i senaste Grafiknytt!

DOK: N15 med Olga ravn

Den 3 oktober hölls höstens första föreläsning i serien N15- queera strategier för konstproduktion. Platsen var Form Design center i Malmö och föreläsare var Olga Ravn. Olga är poet, översättare och en del av den unga danska poesivågen. Hennes föreläsning hade titel Køkkenbordet ind på Valand Fællesskab frem for l’art pour l’art och utgick från Häxskolan, en skrivarkurs som hon höll tillsammans med Johanne Lykke Holm på Valand 2016. De utgår från häxan som en feministisk motståndsfigur och poängterar systerskap som viktig metod i en kreativ skrivprocess.

Föreläsningen spelades in och kommer ut som podd så snart den har redigerats.

Höstens andra och sista N15 den 28/11!

Den 28/11 kommer Christine Bylund att komma ner och håller den sista föreläsningen i tredje kapitlet i serien N15 – queera strategier för konstproduktion.

”Skriver som jag sprang” – om cripat skrivande och motstånd” 

Cripat skrivande är att skriva med spända händer, med snabba tankar men stela fingrar, från sängen, i smärtan, från sjukgymnastikens britsar och från barrikaderna. Det är att skriva med stål genom blodet och med med en ständig närvaro av andras blickar på den egna kroppen och livet.

I sitt skrivande utforskar Bylund idéer om makt, begär, funkofobi och motstånd. Hon använder skrivandet både i sitt arbete och för att göra det som den med normföljande funktionalitet kanske gör när den tränar – att släppa lös kroppsliga upplevelser och rensa huvudet. Hon skriver som om hon sprang.

Den här föreläsningen bjuder på insyn i den egna kreativa processen och sätter den i relation till samhälleliga och kulturella föreställningar och förusättningar på och för den cripade kroppen.

Christine Bylund är skribent, scenkonstnär och doktorand i etnologi vid Ubmenjen universitiähta (Umeå universitet). I alla sina uttrycksätt reflekterar hon oundvikligen kring kropp, makt och möjlighet. I den här föreläsningen delar hon med sig av utgångspunkter, strategier och lösa​ tankar om sitt arbete.  

Tid: tisdagen 28/11 kl 18–20
Plats: Konstitutet, Bragegatan 15, Malmö
Pris: 40 kronor, inkl fika. Betalning sker kontant i dörren eller med faktura.
Anmälan: mejla bokning@konstitutet.se

N15 – Queera strategier för konstproduktion är en föreläsningsserie initierad av Konstitutet och curerad av Ellen Suneson och Julia Björnberg. Serien är uppdelad i 5 kapitel à 3 föreläsningar och bjuder in svenska och internationella konstnärer och teoretiker. Den är tänkt som en pågående diskussion om strategier för konstnärligt skapande på en patriarkal, rasistisk, funkofobisk och heteronormativ konstscen. Genom att lyssna till olika praktiker såsom omskrivningar, amatörism, rumslighet, temporalitet, misslyckanden, skam, motstånd och våld vill vi öppna upp för samtal, diskussioner, konflikter och samarbeten. Syftet är att skapa en medvetenhet, inspiration och kunskap om normkritiska frågor och att levandegöra ett pågående samtal kring dessa frågor på den lokala konstscenen.

Läs mer om de tidigare föreläsningarna här.

Peter Johansson löser alla dina problem!

Lösningen på alla dina problem!

–  Konstnären Peter Johansson reder ut dina ekonomiska och konstnärliga problem!

Plats: Tjörnedala konsthall i Baskemölla
Tid: 7 december kl 9–13
Pris: 150 kr för ÖSKG:s och KHVS:s medlemmar, 195 kronor för övriga
Anmälan: Mejla bokning@konstitutet.se

Med mer än 30 års konstnärlig verksamhet i ryggen, samt 11 år på olika konstskolor, är Peter Johansson den person som mer än många andra har kunskap om hur man skall överleva som konstnär i dessa bistra tider. Därför har Konstitutet bett honom att hålla en föreläsning om just detta! Med utgångspunkt i praktiska övningar och egna exempel kommer Peter att ge tips på hur man ger ut böcker, löser sina inkomster genom sponsorer, stipendier och skatteplanering! Han ger tips i hur man söker både utsmyckningar och stipendier. Under föreläsningen får vi följa med på några genomförda projekt, både lyckade och mer bejublade misslyckanden.

Detta blir inte en tråkig förmiddag! Föreläsningen avslutas med gemensam sopplunch och frågestund.

I Kursen ingår ett kompedium med Peters alla tips och trix.

Workshop med Malmö kulturstrategi 30 november

Den 30 november bjuder kulturförvaltningen i Malmö Stad in till en halvdag om Kulturstrategin. Syftet är att  Malmö Stads medarbetare  tillsammans med Malmös kulturaktörer ska diskutera framtiden, bland annat hur kulturstrategin kan stärka stadens arbete med social hållbarhet.

Tid: 30 november kl 12-16
Plats: Rehab Kultur, Spånehusvägen 83

Antalet platser är begränsat. Sista anmälningsdag 20 november.

För mer information och anmälan, klicka här.

Seminarium om museet som forskningsplats

Fredagen den 3 november bjuder Malmö Konstmuseum och Konsthögskolan i Malmö in till ett seminarium om konstnärlig forskning och museet som forskningsplats.

Seminariet sker i anslutning till den pågående utställningen Show and Tell – att visa och berätta, och som en del av kursen Practice Practice på Konsthögskolan i Malmö. Hur kan vi förstå världen genom konsten och konstnärers perspektiv? Hur skiljer sig forskning när den äger rum innanför respektive utanför museets väggar?

Mer information och fullständigt program: ARTISTIC RESEARCH AND THE MUSEUM

Anmälan görs till anna.grankvist@malmo.se senast tisdagen den 31 oktober. Seminariet ingår i museets ordinarie entréavgift på 40 kronor.

 

Bästa Biennalen! 2017

Bästa Biennalen! 2017 med temat KAOS

För tredje gången arrangeras Bästa Biennalen!, en samtidskonstkonstbiennal med fokus på barn och unga. 2017 har biennalen temat Kaos och under två veckor visas konst på olika platser hos 50 arrangörer runt om i Skåne. Bästa Biennalen! är också en plattform där konstnärer och konstinstitutioner experimenterar och hittar nya sätt att möta sin publik.

För mer information om Bästa Biennalen! samt hela programmet, besök deras hemsida.

Varje år arrangeras även en konferens under temat Konstpedagogik i förändring. I år är Konstitutet medarrangör till konferensen som vill lyfta konstnärers erfarenheter av att arbeta med Bästa Biennalen!:s målgrupp, barn, unga och vuxna tillsammans. Under hösten har ett samtal i vårt format KPK – Konstnärer Pratar Konst ägt rum under ledning av konstnären EvaMarie Lindahl. Syftet var att lyfta olika frågeställningar ur en konstnärs perspektiv. Konferensen äger rum på Lunds Konsthall den 6 november.

Aktuella utlysningar Konstnärsnämnden

Projektbidrag för bild- och formkonstnärer

Projektbidrag kan sökas av enskilda konstnärer för ett avgränsat experiment eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget. Du kan till exempel söka bidrag för att i projektform arbeta med gestaltande experiment och andra arbeten som kan vara svåra att etikettera och som går utanför det du som konstnär hittills arbetat med. Du kan även söka för kollektiva projekt, där du som konstnär samarbetar med en eller flera andra konstnärer eller med andra yrkesgrupper. Bidraget ska användas till kostnader som är direkt knutna till projektet, som exempelvis lön till dig själv och övriga medverkande, material, lokalhyra eller resor. Läs mer »

Sista ansökningsdag 15 november.

Internationellt kulturutbyte och resebidrag

Sök bidrag för utställningar i utlandet och arbets- eller studievistelser i utlandet. Det är också möjligt att ansöka om bidrag för att bjuda in kollegor från utlandet för gemensamt arbete. Läs mer »

Sista ansökningsdag 26 oktober.