På Konstitutet

Aktuellt hos oss

Seminarium på ÖSKG: Konstnärlig innovation, den lokala tillväxtens viktigaste mekanism?

Konstnärlig innovation, den lokala tillväxtens viktigaste mekanism?

Tid: 6 april kl. 9:30 – 13:30
Var: Tjörnedala Konsthall, Baskemölla
Anmälan: info@oskg.nu
Ange namn, titel, företag/organisation samt om du är i behov av specialkost!

Sista anmälningsdag 27 mars!

Registrering och morgonfika från kl 9:00. Seminariet avslutas med gemensam lunch kl 12:45-13:30. Efter seminariet finns det möjlighet att besöka konstrundan som har öppet till kl. 17:00.

Välkommen till en förmiddag där vi lyfter fram vikten av interaktion mellan människor. Kommunikationen avgör livsval och påverkar såväl företagandet som ortens tillväxt. Konsten kan spela en viktig roll för en positiv samhällsutveckling genom samverkan och ett mer långsiktigt arbete över cementerade branschgränser.

50-åringen konstrundan är ett arrangemang som i hög grand bidragit till Österlens varumärke och attraktionskraft. Genom ökad interaktion mellan olika aktörer och en stärkt satsning på den konstnärliga verksamheten genereras tillväxt för hela regionen.

För fullständigt program se Konstnärlig innovation 2018

Seminariet är ett samarbete mellan ÖSKG, Konstitutet med stöd av Region Skåne, Sparbanken Syd och Simrishamns kommun.

 

Ängelholm: Peter Johansson löser alla dina problem!

Den 15 mars kommer Peter Johanssons uppskattade kurs Lösningen på alla dina problem till Ängelholm! I KKV Nordvästra Skånes lokaler arrangerar Konstitutet tillsammans med KKV Nordvästra Skåne och Ängelholms kommun en förmiddag full med värdefull information för dig som konstnär.

Var: Helsingborgsvägen 33, Ängelholm
När: 15 mars, kl. 9-13
Pris: 150 kronor inkl. fika. och Peters kompendium
Anmälan: bokning@konstitutet.se

Med mer än 30 års konstnärlig verksamhet i ryggen är Peter Johansson den person som mer än de flesta vet hur man skall överleva som konstnär i dessa bistra tider. Med utgångspunkt i praktiska övningar och egna exempel kommer Peter att ge tips på hur man ger ut böcker, fixar sponsorer, får stipendier, söker offentliga uppdrag samt skatteplanerar! Under föreläsningen får vi följa med på några genomförda projekt, både lyckade och mer bejublade misslyckanden.

DOK: N15 med Christine Bylund

Den 28 november arrangerades 2016 års sista föreläsning i vår föreläsningsserie N15 – queera strategier för konstproduktion. Föreläsare var Christine Bylund och föreläsningen hade titeln Skriver som jag sprang- om cripat skriven och motstånd och Christine pratade om kulturella och samhälleliga föreställningar om den cripade kroppen och hur det påverkar den egna kreativa processen. Hon föreläser ofta om det som hon kallar för funktionsmaktsordningen, ett begrepp som belyser hur vår omvärld är uppbyggd kring dem och för dem med en normativ funktionalitet. Det finns en föreställning om att en cripad kropp alltid är ett ”funktionshinder”, men få tänker på att vem som helst kan bli ”funktionshindrad” under livet, tex genom sjukdom eller olycksfall. Föreläsningen ägde rum i Konstitutets lokaler på Bragegatan.

 

Föreläsningen spelades in och kommer att komma ut som podd i Konstitutets poddserie!

DOK: Workshop med Fredrik Lindqvist

Under tre dagar fick ett tiotal kursdeltagare lära sig om träsnitt och textiltryck. Kursen tog upp både teori och praktik och höll i Konstitutets lokaler samt i KKV Grafiks lokaler. Såväl deltagare som kursledaren Fredrik var mycket nöjda med kursen som tog upp både teori och praktik inom textiltryck. Konstitutet vill också betona att kursen var ett fint samarbete mellan Fredrik, KKV – Textiltryck Malmö och KKV Grafik.

Tack all som deltog!

 

Ett lite längre reportage om kursen går att läsa i senaste Grafiknytt!

DOK: N15 med Olga ravn

Den 3 oktober hölls höstens första föreläsning i serien N15- queera strategier för konstproduktion. Platsen var Form Design center i Malmö och föreläsare var Olga Ravn. Olga är poet, översättare och en del av den unga danska poesivågen. Hennes föreläsning hade titel Køkkenbordet ind på Valand Fællesskab frem for l’art pour l’art och utgick från Häxskolan, en skrivarkurs som hon höll tillsammans med Johanne Lykke Holm på Valand 2016. De utgår från häxan som en feministisk motståndsfigur och poängterar systerskap som viktig metod i en kreativ skrivprocess.

Föreläsningen spelades in och kommer ut som podd så snart den har redigerats.

Höstens andra och sista N15 den 28/11!

Den 28/11 kommer Christine Bylund att komma ner och håller den sista föreläsningen i tredje kapitlet i serien N15 – queera strategier för konstproduktion.

”Skriver som jag sprang” – om cripat skrivande och motstånd” 

Cripat skrivande är att skriva med spända händer, med snabba tankar men stela fingrar, från sängen, i smärtan, från sjukgymnastikens britsar och från barrikaderna. Det är att skriva med stål genom blodet och med med en ständig närvaro av andras blickar på den egna kroppen och livet.

I sitt skrivande utforskar Bylund idéer om makt, begär, funkofobi och motstånd. Hon använder skrivandet både i sitt arbete och för att göra det som den med normföljande funktionalitet kanske gör när den tränar – att släppa lös kroppsliga upplevelser och rensa huvudet. Hon skriver som om hon sprang.

Den här föreläsningen bjuder på insyn i den egna kreativa processen och sätter den i relation till samhälleliga och kulturella föreställningar och förusättningar på och för den cripade kroppen.

Christine Bylund är skribent, scenkonstnär och doktorand i etnologi vid Ubmenjen universitiähta (Umeå universitet). I alla sina uttrycksätt reflekterar hon oundvikligen kring kropp, makt och möjlighet. I den här föreläsningen delar hon med sig av utgångspunkter, strategier och lösa​ tankar om sitt arbete.  

Tid: tisdagen 28/11 kl 18–20
Plats: Konstitutet, Bragegatan 15, Malmö
Pris: 40 kronor, inkl fika. Betalning sker kontant i dörren eller med faktura.
Anmälan: mejla bokning@konstitutet.se

N15 – Queera strategier för konstproduktion är en föreläsningsserie initierad av Konstitutet och curerad av Ellen Suneson och Julia Björnberg. Serien är uppdelad i 5 kapitel à 3 föreläsningar och bjuder in svenska och internationella konstnärer och teoretiker. Den är tänkt som en pågående diskussion om strategier för konstnärligt skapande på en patriarkal, rasistisk, funkofobisk och heteronormativ konstscen. Genom att lyssna till olika praktiker såsom omskrivningar, amatörism, rumslighet, temporalitet, misslyckanden, skam, motstånd och våld vill vi öppna upp för samtal, diskussioner, konflikter och samarbeten. Syftet är att skapa en medvetenhet, inspiration och kunskap om normkritiska frågor och att levandegöra ett pågående samtal kring dessa frågor på den lokala konstscenen.

Läs mer om de tidigare föreläsningarna här.

Peter Johansson löser alla dina problem!

Lösningen på alla dina problem!

–  Konstnären Peter Johansson reder ut dina ekonomiska och konstnärliga problem!

Plats: Tjörnedala konsthall i Baskemölla
Tid: 7 december kl 9–13
Pris: 150 kr för ÖSKG:s och KHVS:s medlemmar, 195 kronor för övriga
Anmälan: Mejla bokning@konstitutet.se

Med mer än 30 års konstnärlig verksamhet i ryggen, samt 11 år på olika konstskolor, är Peter Johansson den person som mer än många andra har kunskap om hur man skall överleva som konstnär i dessa bistra tider. Därför har Konstitutet bett honom att hålla en föreläsning om just detta! Med utgångspunkt i praktiska övningar och egna exempel kommer Peter att ge tips på hur man ger ut böcker, löser sina inkomster genom sponsorer, stipendier och skatteplanering! Han ger tips i hur man söker både utsmyckningar och stipendier. Under föreläsningen får vi följa med på några genomförda projekt, både lyckade och mer bejublade misslyckanden.

Detta blir inte en tråkig förmiddag! Föreläsningen avslutas med gemensam sopplunch och frågestund.

I Kursen ingår ett kompedium med Peters alla tips och trix.

Bästa Biennalen! 2017

Bästa Biennalen! 2017 med temat KAOS

För tredje gången arrangeras Bästa Biennalen!, en samtidskonstkonstbiennal med fokus på barn och unga. 2017 har biennalen temat Kaos och under två veckor visas konst på olika platser hos 50 arrangörer runt om i Skåne. Bästa Biennalen! är också en plattform där konstnärer och konstinstitutioner experimenterar och hittar nya sätt att möta sin publik.

För mer information om Bästa Biennalen! samt hela programmet, besök deras hemsida.

Varje år arrangeras även en konferens under temat Konstpedagogik i förändring. I år är Konstitutet medarrangör till konferensen som vill lyfta konstnärers erfarenheter av att arbeta med Bästa Biennalen!:s målgrupp, barn, unga och vuxna tillsammans. Under hösten har ett samtal i vårt format KPK – Konstnärer Pratar Konst ägt rum under ledning av konstnären EvaMarie Lindahl. Syftet var att lyfta olika frågeställningar ur en konstnärs perspektiv. Konferensen äger rum på Lunds Konsthall den 6 november.

Torsdagsbar med Linnea Blomgren 30/11

Konstitutet presenterar: Linnea Blomgrens torsdagsbar den 30/11

Alltid på en torsdagskväll, alltid med en föreläsare, DJ, vin och tilltugg för ynka 20 kr.

Om hur materialet påverkar frågeställning, drivkraft och resultat i en vävpraktik.

När? 30 november, kl. 19–21
Var? Konstitutet, Bragegatan 15, Malmö
Hur? Inträde 20 kronor. Antal platser är begränsat så anmäl dig gärna på bokning@konstitutet.se 

Som vävare är materialet centralt och Linnea Blomgren kommer att prata om hennes materialbaserade praktik och process. Hur materialet påverkar ens identitet som konstnär, hur materialet styr processen och hur man som konstnär styr materialet.

Materialet är något jag tar spjärn emot, som ger energi och ramar. Jag skulle beskriva vävning som fysiskt, engagerande, tekniskt, utmanande och avgränsat. Det är både intimt och rumsligt.

Om Linnea Blomgren
Linnea Blomgren är textilkonstnär, vävare och designer. Hon arbetar ofta interdisciplinärt med bland annat dans, film och ljus som bas för sitt skapande. Sedan 2005 har hon haft sin egen praktik och gjort olika textilinstallationer för utställningar samt mönsterdesign åt textilindustrin. 2015 tog hon sin examen i textildesign vid Konstfack, efter att ha arbetat vid Märta Måås-Fjetterströms ateljé mellan 2007 och 2013. Hennes examensarbete utforskade gränserna mellan ljud, textil och arkitektur.

DOK: KPK#5 Att måla med ljuset

Konstitutets senaste KPK, Konstnärer Pratar Konst hölls den 16 september i samarbete med Fotogalleriet [format] i Malmö. Titeln var Att måla med ljuset och Guiseppe Sannino var samtalsledare. Samtalet kretsade kring analoga fotografiska processer och tekniker i en samtida kontext och den fotografiska bildens historiska traditioner inom bildberättandet. Nedan följer Guiseppes egna reflektioner och bilder från samtalet, som hölls på engelska.

During the KPK event at fotogalleriet [format] the group discussed to some length the idea of the photographic process – especially within the analogue field.

In addition, after a quick run through the history of photography, we went identified some important figures during the pictorialist period within photography. In the below quote:

“I believe that the time will come when photographs will be admired more for their invention than their execution.”

The pictorialist photographer Henry Peach Robinson is clear in his assertion that when photography was invented it wasn’t the process which was considered as important but the invention itself. However, in the last few decades, society has started to consider materiality as a concept within art and photography.

The idea of the physicality of the process was also discussed. When one works with an analogue form and one becomes aware of the process as a concept, one starts to consider that time also becomes an important element within one’s work and therefore makes you appreciate much more the final output when building towards an exhibition.

Furthermore, one idea which was extremely interesting was the perception as to whether your art places you in a box. This raised some great points of discussion as we discussed whether as a producer of images the technique that you might use limits you in your own way of seeing.

It’s invigorating to see that there is such a positive energy within the artistic world to pursue different photographic techniques and the group definitely showed this interest and eagerness.

Finally, I must say that the talk was very productive. We covered some great topics and all the group was able to communicate their position within the photographic spectrum and there was also time to also trade some tips knowledge on certain processes.