På Konstitutet

Aktuellt hos oss

Höstens första N15 den 3/10

Nu är det dags för det tredje kapitlet av N15 – Queera strategier för konstproduktion med tema POESI! Höstens första föreläsning går av stapeln den 3 oktober på Form/Designcenter i Malmö då vi presenterar:

Olga Ravn: Køkkenbordet ind på Valand Fællesskab frem for l’art pour l’art.

När: 3 oktober, kl. 18–20
Var: Form/Design center, Lilla Torg, Malmö
Hur: Kostnad 40 kronor. Betala kontant i dörren eller genom faktura. Anmäl dig på bokning@konstitutet.se

Vi bjuder på dryck och smörgås under föreläsningen!
OBS! Föreläsningen är på danska.

  Fotograf: Robin Skjoldborg

Om Hekseskolens undervisningsstrategi som reaktion på de skandinaviske forfatterskoler og om brugen af alternativ pensum som magtkritik. Om forsøget på at skabe et tekstlæsningsrum, der fordrer et blivende fællesskab i stedet for at fokusere på individets talentudvikling.

Olga Ravn fortæller om, hvordan hun sammen med Johanne Lykke Holm har iscenesat Hekseskolen i København i 2015 og på Litterär Gestaltning på Valand i Göteborg i 2016 med fokus på at give de studerende et dybere forhold til litteratur, radikalisere dem feministisk og skrive litteraturhistorien om i bevidstheden på i hvert fald 24 mennesker.

KPK#7 Är det vettigt att anpassa sig?

Konstitutet i samarbete med Bästa biennalen! bjuder in till en KPK (Konstnärer Pratar Konst) på Moderna Museet, Malmö. Syftet är att vaska fram frågeställningar som ska ligga till grund för den årliga konferensen som Bästa Biennalen! arrangerar. Årets konferens kommer att utgå från konstnärens perspektiv på att arbeta i större projekt som riktar sig till en specifik målgrupp. Därför vill vi samla konstnärer med erfarenhet från området eller tankar om det till ett samtal om självkritik, självcensur, kredd, förväntningar och anpassning. Vi vill veta vad du tycker!

Var: Moderna museet, Malmö
När: söndagen den 24/9 mellan kl. 10-13 inkl. brunch
Hur: Mejla bokning@konstitutet.se för att säkra din plats. OBS! max 12 deltagare, artists only!

KPK (Konstnärer pratar konst) är en samtalsserie från Konstitutet som vänder sig specifikt till yrkesverksamma konstnärer. Samtalet inleds med en gemensam vegansk brunch.

 

Hej konstnärskollega,

Att arbeta som konstnär kräver självkritik och att ta ställning till om vi anser att ett arbete är redo att möta omvärlden. Vi ställer frågor som: Är detta relevant? Fungerar det? Hur uppfattas det? Hur kommer det tas emot? Finns det något jag bör ändra för mottagarens skull? Vad kan jag förbättra? Hur påverkar platsen läsningen av verket, hur påverkar verket läsningen av platsen?

Men vi ställer oss också frågor som ligger nära självcensur. Har du någon gång funderat över om du verkligen ska ta det där utställningserbjudandet för att de som ställt ut tidigare inte är så coola? Har du funderat över om det att du arbetar med ett projekt för barn gör att du riskerar att förlora din position? Eller har du funderat på om det ämne du arbetar med är för radikalt och att du därför kanske inte kommer få några stipendier? Har du någon gång tackat nej till, eller varit nära att tacka nej till något, för att du var osäker på hur det skulle uppfattas av dina konstkollegor? Eller har du velat tacka nej men inte vågat?

Kom och snacka om det! Är det vettigt att anpassa sig? Hur mycket i så fall? Vem tjänar på detta tankesätt? Är vi smarta eller bara rädda att förlora något som kanske inte ens kan förloras?


EvaMarie Lindahl är en Malmöbaserad konstnär som arbetar med omfattande teckningsprojekt såväl som med text. Lindahl är även PhD-student inom fältet kritiska djurstudier vid Centre for Human Animal Studies vid Edge Hill University utanför Liverpool, UK. Hennes konstnärliga forskning och arbete fokuserar på djurens underordnade ställning i samhället och inom konstens produktionssystem.

Lindahl representeras av Stene Project Gallery och har sedan 2008 en Master i Fri Konst vid Konsthögskolan i Malmö. Lindahl finns representerad i ett flertal privata och offentliga samlingar och är även frekvent anlitad som lärare vid flera universitet och konstskolor. För mer information besök www.evamarielindahl.com

DOK: KPK#5 Observer Ghost

Konstitutets senaste KPK, Konstnärer Pratar Konst,i samarbete med Galleri Rostrum i Malmö hölls av den syriske konstnären Muhammad Ali med titeln Observer Ghost. Samtalet kretsade kring gränsdragningen mellan konstnärens roll, som observatör respektive kreatör, och hölls på engelska.

Nedan följer Alis egna bilder och reflektioner från samtalet.
Vi vill tacka alla medverkande konstnärer och Galleri Rostrum för ett spännande och inspirerande samtal!

For a translation in english, se below. 
Muhamad Ali – KPK5 Observer Ghost,
en sammanfattning av samtalet:
Vi startade diskussionen om Observer Ghost med hur man kan ställa frågorna från olika synvinklar. Detta öppnade upp för ett intimt samtal om konst och vårt arbete i allmänhet.

I samtalet kring Observer Ghost började jag med att berätta om bakgrunden och erfarenheten kring ämnet. Detta gav öppningar till diskussioner med alla deltagarna. Vi delade våra erfarenheter och våra respektive konstnärliga uppfattningar.

Diskussionen var fruktbar för oss alla, vi delade olika detaljer om processen i vårt arbete och vi tog utgångspunkt i det som motiverar och inspirerar oss i vårt arbete. I samtalet lyfte vi även de hinder och motgångar som formar våra verk och vad som skapar nya möjligheter.

Jag pratade om olika poeter och filosofer som inspirerat mig i mitt arbete och deltagarna var intresserade av att veta mer om att arbeta med konstnärliga processer under svåra omständigheter. Vi pratade också kring hur konst kan vara en viktigt möjlighet att visa upp andra versioner än de vi vanligtvis ser i media. När blir konstnären en Observer Ghost? Diskussionen var så intressant att vi helt glömde bort tiden.
Hela samtalet var en utmärkt möjlighet för mig att träffa konstnärer som är baserade i Sverige, ta del av deras erfarenheter men också fråga om svårigheter jag ställs inför när jag deltar i konstscenen, samtidigt som fick jag möjligheten att dela mina erfarenheter från mitt land och olika platser där jag ställt ut min konst.
Samtalet varade i fyra timmar och vi hade kunnat fortsätta ännu längre. När jag lämnade samtalet var jag full av energi och motiverad att fortsätta mitt arbete och mina observationer.

(english version):
The latest KPK-discussion, Konstnärer Pratar Konst (Artists Discuss Art) in collaboration with Galleri Rostrum in Malmö, were held by Syrian artist Muhammad Ali, entitled: Observer Ghost. The conversation revolved around the boundary between the artist’s ro an observer and creator, it was held in English.


About our open table and our ”Observer Ghost” Discussion
The meeting on Rostrum gallery was great opportunity for me, to discuss my idea but also to hear what the others are thinking about it, how they receive it, how they will react to it, what they can add to the subject and what their own creative ideas and subjects they have
The open table discussion opened up for an intimate talk about art, and our work in general, then we start to discuss the subject and how to approach the questions from different angles.
I discussed my proposed subject ”Observer Ghost” and shared the background and my experience which also open the discussion with the other participants to share their own experience and their own artistic opinion. The discussion was fruitful for all of us to share art and different details about the process of our work, starting from what will motivate us and inspired us in our work, the obstacles we will face it sometimes to create our works and what will support our work.
I was talking about different poets and philosophers that inspired me in my work and the participants were interested to know more about making art in difficult times, we also talked how much art is important to show different realities than what you will see in the media
The discussion was so interesting and went very well that we didn`t realize that we spent a long time. It was an occasion to share experience, speak together, know each other, exchange ideas and thought and plan to meet in the future again and to be in contact.
It was great opportunity for me, to meet artists based in Sweden, to share with them my experience, listen to their experience but also ask them about some difficulties I am facing here to take part in the art scene here, like understand the logistic details (taxes, registration. Application…etc…)

At the same times, I share with them my experience in my country and other places in different countries where I exhibited.
The talk went from 10 to 2.00 pm and we didn`t expect that we will stay all this time sharing ideas and having something to talk about it.
I left the talk full of energy and motivation to observe and work more to be continued…

Fortbildning: Träsnitt och textiltryck

Tre dagars fortbildning i textila uttryck med Fredrik Lindqvist i samarbete med KKV-Grafik och KKV-Textiltryck, Malmö

Den 23-25 oktober anordnar Konstitutet en fortbildning i träsnitt och texiltryck på tyg. Under fortbildningen kommer deltagarna arbeta med motivet som tecknas upp på MDF-plattor för att därefter skäras ut. Deltagarna får handledning i hur man jobbar med kniv och sedan bygger upp bilden med hjälp av de olika trycken. Under fortbildningen blandas ett modernt sätt att trycka grafik med textilkonstens många möjligheter. Det grova och aggressiva träsnittet står här i stor kontrast till det mjuka tyget. Möjligheterna och uttrycksätten för den här fortbildningen är oändliga!

Handledare är konstnären Fredrik Lindqvist som bor och arbetar i Tyskland.

Teori: Genomgång av träsnittets möjligheter och hur man använder knivarna för att bygga upp bilden. Presentation av tidigare genomförda verk med fokus på olika teknikers uttryck. I KKV-Grafiks verkstad går vi igenom tryckprocessen, vilka tyger och färger som lämpar sig för tryckning och hur man arbetar med flerfärgmönster.

Praktik: Motiven skärs ut i MDF. Du blir vägledd under arbetets gång hur man effektivt använder knivarna. Du får prova på olika textilmaterial och vi diskuterar vilka som lämpar sig bäst för det aktuella trycket. Det praktiska arbetet avslutas under dag 3 med genomgång av tryckpressen och tryck på KKV-grafik i Malmö.

Schema

Dag 1, 23 oktober. Heldag, kl. 9–16

Vi går igenom upplägget på workshopen, möjligheter i utförande och tittar på genomförda verk. Det praktiska arbetet startar med att MDF-plattorna skärs till och bearbetas. Motiven skissas upp och efter genomgång av knivarna är det dags att börja skära ut träsnittet under handledning.

Dag 2, 24 oktober. Heldag, kl. 9–16

Det praktiska arbetet fortsätter under handledning. Deltagarna får under arbetets gång, genom diskussion med handledaren, metoder för att bygga upp bilden på ett intressant och kontrastrikt sätt. Vi går igenom vad den färdigt utskurna plattan kan användas till och vilka tyger som fungerar bäst för sista dagens tryckning.

Dag 3, 25 oktober. Heldag, kl. 9–16

Vi går kort igenom hur man arbetar med tryckpressen, infärgning och vilka möjligheter det finns för tryck på textil. Därefter påbörjas tryckning av motiven hos KKV-Grafik. I och med att man kan trycka plattan om och om igen uppstår spännande möjligheter att testa olika bildlösningar. Fortbildningen avslutas med ett gemensamt samtal över resultaten och utvärdering.

Om handledaren

Fredrik Lindqvist är konstnär, ursprungligen från Kristianstad som bor och verkar i Tyskland. Efter utbildning vid konsthögskolan i Umeå och konstakademin i Düsseldorf är Lindqvist nu verksam som en högst originell textilkonstnär. Lindqvists textilkonst består av stora tryckta textilier och tredimensionella dockor, fjärilar och insekter som bär tryck av träsnitt. Med hjälp av sina verk kan han bygga hela rumsinstallationer, installationer som ofta är byggda från ett barns perspektiv. Såhär beskriver han själv sina verk: ”Överdimensionerade insekter och fjärilar har fört tankarna till mardröm och skräckfilm där blandningen av mjuka dockor, humor och obehag har stått i stor kontrast till varandra”.

Alla detaljer

När: 23-25 oktober
Var: Konstitutet, c/o KKV Monumental, Bragegatan 15, 214 30 Malmö
samt i KKV-Grafiks lokaler.
Antal utbildningsplatser: 15
Handledare: Fredrik Lindqvist
Språk: Svenska/engelska/tyska
Avgift: 900 kr + 200 kr i materialkostnad
Anmälan: bokning@konstitutet.se
Information
: info@konstitutet.se
Viktigt: Anmälan är bindande efter inbetald avgift! Vid förhinder och avanmälan senast tre dagar innan utbildningsstart återbetalas 50 % av avgiften. Vid förhinder på grund av sjukdom återbetalas hela avgiften mot uppvisande av läkarintyg. Reservation för inställd utbildning vid för lågt deltagarantal.
Utbildningsansvariga: Kristian Körner och Robert Moreau.


Konstitutet erbjuder ett specialiserat utbud av fortbildningar för yrkesverksamma konstnärer inom bild- och formområdet. Saknar du bra konstnärlig utbildning för att utöka din yrkeskompetens så kontakta oss.

KPK #6 16 september på Fotogalleriet Format

KPK #6, Att måla med ljuset – perspektiv på 1800- och 1900-talets fotografiska uttryck i en samtida kontext med Guiseppe Sannino, i samarbete med Fotogalleriet Format i Malmö.

Vad: Ett samtal under ledning av konstnären Guiseppe Sannino.
När: Lördagen den 16/9  mellan kl. 10-13 inkl. brunch
Pris: 40 kr. OBS! max 12 deltagare, artists only!
Mejla bokning@konstitutet.se för att säkra din plats!

  

Under samtalet kommer det diskuteras hur kan vi återupptäcka och dra nytta av de tidigare företrädarna och stilriktningarna inom 1800-, och 1900-talets fotografiska uttryck och material. Samtalet berör de analoga teknikerna i en samtida kontext, tillgången på material samt den fotografiska bildens historiska traditioner inom bildberättandet. Välkommen till ett spännande samtal!

KPK (Konstnärer pratar konst) är en samtalsserie från Konstitutet som vänder sig specifikt till yrkesverksamma konstnärer, denna gång med inriktning på det konstnärliga fotografiet.


Guiseppes egna ord om samtalet:
What happened in the 1800s? Why was chemistry such an appealing material to capture the visual?
During this event, we will walk through the exiting and captivating history of 1800s and 1900s in France and England and how certain figures defined how we perceive the visual in today’s world. From the pioneers of photography to the famous pictorialists of the 1900s, we will look to deepen our knowledge of why these tools were used so extensively. In addition, we will thereafter discuss the instances as to where an artist would consider materiality as a concept within art and photography and discuss a potential future without certain materials and products.

About Giuseppe
Giuseppe Sannino is a photographer and educator in a variety of analogue photography techniques. There has always been a sense of experimenting with different materials in his ongoing works and this focus and feeling has been ever present from his time in Barcelona and Glasgow.

My aim is to bring back the mystery and beauty of analogue photography, because when you re-live these techniques you truly appreciate the craft, skill and effort that the founding figures of photography developed.

Konstitutet på Malmöfestivalen!

Favorit i repris: Konstitutet och the Big Draw deltar i år igen på Malmöfestivalen!

Under torsdag och fredag eftermiddag, kl. 13-16, kommer konstnärerna och teckningsinstruktörerna Helena Fernández-Cavada och Lena Ignestam att finnas på plats redo att lära ut grunderna i teckning för alla intresserade. Med hjälp av Malmös spännande och sprudlande stadsmiljö får du chansen att teckna på ett nytt och kreativt vis. Ta med eget tecknarmaterial eller låna av oss. I år tecknar vi med temat RELATIONER!

Inuti Konstitutets container på Hamngatan finns också en in-house konstnär, Anna Brag, som arbetar direkt på väggarna och fyller containerns insidor med fantastiskt unik teckningskonst. Konstitutet finns på plats hela dagen mellan kl. 11 – 19.

Idén bakom Konstitutets evenemang är hämtad från THE BIG DRAW – en årlig brittisk
teckningsfestival! The Big Draw startade upp i England 2000 och har blivit en månadslång
årlig festival som med åren spridit sig till flera olika platser i världen. Festivalen är öppen
för människor i alla åldrar och utforskar tecknandet som ett sätt att koppla samman oss
människor med vår egen omgivning och samhället i stort. Över 20 länder har anslutit sig till The Big Draw för att organisera evenemang sedan starten.

MEDVERKANDE KONSTNÄRER:

Helena Fernández-Cavada

Om relationen till Malmö och tecknandet:
– Jag bor i Malmö och har gjort det de senaste två åren. Men jag kom hit för fem år sedan. Jag började då att arbeta med ett projekt i Limhamns nedlagda cementfabrik tillsammans med dess pensionerade arbetare. Jag ville veta hur det var att arbeta i fabriken och hur deras liv såg ut efter att fabriken lagts ner. Detta var ett sätt för mig att försöka förstå Malmö, stadens historia genom dess arbetare och hur relationen mellan industrialismen och stadens förändring ser ut.
– För mig är tekning ett redskap för att förstå det som händer runt omkring mig. Som en text för att undersöka olika saker. Du är väldigt närvarande när du tecknar, både i själva utförandet men också för att du avbildar något. Teckning är ett sätt att fånga tiden och ett sätt att ta sig tid. Idag kräver samhället så mycket av oss och av vår tid och för mig blir tecknandet är ett sätt att ta tillbaka och använda tiden som man vill.

Du kan läsa mer om Helenas konst på hennes hemsida.

Lena Ignestam

Om relationen till Malmö och tecknandet:
– Älsklingen fulsnygga Malmö är både extremt hård och väldigt mjuk samtidigt. Närheten till havet, måsskrik, människor från överallt på jorden, vackra parker, slitna förorter, stilla villaområden, orättvisor och solidaritet sida vid sida, allt inom en liten cykelturs avstånd. Skräpig och lyxig om vartannat. Ibland längtar jag härifrån – jag skulle bara stanna här ett litet tag, men har bott här snart i trettio år.
– Det fina med teckning är det enkla – pennan mot pappret! Det enkla kan vara oerhört kraftfullt, som  till exempel satirteckningar, som med några streck kan rita om en hel världs politiska och emotionella karta.

Du kan läsa mer om Lena på någon av hennes hemsidor här, här eller här. :

Anna Brag

Om relationen till Malmö och tecknandet:
– Var är jag? Jag är här och nu, just nu. Att teckna kan vara ett sätt att försöka ringa in sig själv, att definiera en plats, att definiera sig själv på en plats, att synliggöra det flyktiga och fånga det undflyende med en linje. Jag tittar mig omkring, sätter ner pennan på pappret. En punkt kan dras ut till en linje.
– Jag bor i Malmö sedan 25 år tillbaka i tiden. Platser definierar och omdefinierar sig själva hela tiden, precis som människor gör. Världen, Malmö och jag är organismer som förändras
i olika hastighet och rytm. En linje är aldrig rak. Den kan försöka ringa in och fånga ett ögonblick. En teckning kan vara en krokig tidslinje.

Du kan läsa mer om Anna Brag på hennes hemsida.

SOMMARLOV?

Under sommaren arrangerar vi inte så mycket på själva Konstitutet, men de betyder inte att vi tagit semester! Vi planerar bland annat för en fullspäckad höst, så håll utkik här på sidan eller i våra sociala medier. Är det något ni undrar över är det bara att slänga iväg ett mejl eller ringa, ni hittar våra kontaktuppgifter här.

Podd med Felicia Mulinari

Vi är lika ledsna som ni att Felicia blev sjuk och att vi därför var tvungna att ställa in senaste kapitlet för N15 – Queera strategier för konstproduktion. Men, vi jobbar på att spela in en podd med Felicia. Så fort vi vet mer kommer vi informera om detta! Under tiden kan ni alltid lyssna på de andra poddarna vi har släppt. Ni hittar länkar till dem samt allt annat som gjorts inom föreläsningsserien här.

N15 – Tredje poddsändningen ligger nu ute!

Nu ligger vår senaste poddsändning signerad N15 och Sofia Hultin ute på hemsidan.
“Stadsvandring som queerfeministisk strategi” av och med Sofia Hultin är den tredje och sista föreläsningen i det första kapitlet av Aktivistisk Pedagogik.