På Konstitutet

Aktuellt hos oss

Höstens andra och sista N15 den 28/11!

Den 28/11 kommer Christine Bylund att komma ner och håller den sista föreläsningen i tredje kapitlet i serien N15 – queera strategier för konstproduktion.

”Skriver som jag sprang” – om cripat skrivande och motstånd” 

Cripat skrivande är att skriva med spända händer, med snabba tankar men stela fingrar, från sängen, i smärtan, från sjukgymnastikens britsar och från barrikaderna. Det är att skriva med stål genom blodet och med med en ständig närvaro av andras blickar på den egna kroppen och livet.

sitt skrivande utforskar Bylund idéer om makt, begär, funkofobi och motstånd. Hon använder skrivandet både i sitt arbete och för att göra det som den med normföljande funktionalitet kanske gör när den tränar – att släppa lös kroppsliga upplevelser och rensa huvudet. Hon skriver som om hon sprang.

Den här föreläsningen bjuder på insyn i den egna kreativa processen och sätter den i relation till samhälleliga och kulturella föreställningar och förusättningar på och för den cripade kroppen.

Christine Bylund är skribent, scenkonstnär och doktorand i etnologi vid Ubmenjen universitiähta (Umeå universitet). I alla sina uttrycksätt reflekterar hon oundvikligen kring kropp, makt och möjlighet. I den här föreläsningen delar hon med sig av utgångspunkter, strategier och lösa​ tankar om sitt arbete.  

Tid: tisdagen 28/11 kl 18–20
Plats: STPLN, Stapelbäddsgatan 3, Malmö
Pris: 40 kronor, inkl fika. Betalning sker kontant i dörren eller med faktura.
Anmälan: mejla bokning@konstitutet.se

N15 – Queera strategier för konstproduktion är en föreläsningsserie initierad av Konstitutet och curerad av Ellen Suneson och Julia Björnberg. Serien är uppdelad i 5 kapitel à 3 föreläsningar och bjuder in svenska och internationella konstnärer och teoretiker. Den är tänkt som en pågående diskussion om strategier för konstnärligt skapande på en patriarkal, rasistisk, funkofobisk och heteronormativ konstscen. Genom att lyssna till olika praktiker såsom omskrivningar, amatörism, rumslighet, temporalitet, misslyckanden, skam, motstånd och våld vill vi öppna upp för samtal, diskussioner, konflikter och samarbeten. Syftet är att skapa en medvetenhet, inspiration och kunskap om normkritiska frågor och att levandegöra ett pågående samtal kring dessa frågor på den lokala konstscenen.

Läs mer om de tidigare föreläsningarna här.

Peter Johansson löser alla dina problem!

Lösningen på alla dina problem!

–  Konstnären Peter Johansson reder ut dina ekonomiska och konstnärliga problem!

Plats: Tjörnedala konsthall i Baskemölla
Tid: 7 december kl 9–13
Pris: 150 kr för ÖSKG:s och KHVS:s medlemmar, 195 kronor för övriga
Anmälan: Mejla bokning@konstitutet.se

Med mer än 30 års konstnärlig verksamhet i ryggen, samt 11 år på olika konstskolor, är Peter Johansson den person som mer än många andra har kunskap om hur man skall överleva som konstnär i dessa bistra tider. Därför har Konstitutet bett honom att hålla en föreläsning om just detta! Med utgångspunkt i praktiska övningar och egna exempel kommer Peter att ge tips på hur man ger ut böcker, löser sina inkomster genom sponsorer, stipendier och skatteplanering! Han ger tips i hur man söker både utsmyckningar och stipendier. Under föreläsningen får vi följa med på några genomförda projekt, både lyckade och mer bejublade misslyckanden.

Detta blir inte en tråkig förmiddag! Föreläsningen avslutas med gemensam sopplunch och frågestund.

I Kursen ingår ett kompedium med Peters alla tips och trix.

Bästa Biennalen! 2017

Bästa Biennalen! 2017 med temat KAOS

För tredje gången arrangeras Bästa Biennalen!, en samtidskonstkonstbiennal med fokus på barn och unga. 2017 har biennalen temat Kaos och under två veckor visas konst på olika platser hos 50 arrangörer runt om i Skåne. Bästa Biennalen! är också en plattform där konstnärer och konstinstitutioner experimenterar och hittar nya sätt att möta sin publik.

För mer information om Bästa Biennalen! samt hela programmet, besök deras hemsida.

Varje år arrangeras även en konferens under temat Konstpedagogik i förändring. I år är Konstitutet medarrangör till konferensen som vill lyfta konstnärers erfarenheter av att arbeta med Bästa Biennalen!:s målgrupp, barn, unga och vuxna tillsammans. Under hösten har ett samtal i vårt format KPK – Konstnärer Pratar Konst ägt rum under ledning av konstnären EvaMarie Lindahl. Syftet var att lyfta olika frågeställningar ur en konstnärs perspektiv. Konferensen äger rum på Lunds Konsthall den 6 november.

Torsdagsbar med Linnea Blomgren 30/11

Konstitutet presenterar: Linnea Blomgrens torsdagsbar den 30/11

Alltid på en torsdagskväll, alltid med en föreläsare, DJ, vin och tilltugg för ynka 20 kr.

Om hur materialet påverkar frågeställning, drivkraft och resultat i en vävpraktik.

När? 30 november, kl. 19–21
Var? Konstitutet, Bragegatan 15, Malmö
Hur? Inträde 20 kronor. Antal platser är begränsat så anmäl dig gärna på bokning@konstitutet.se 

Som vävare är materialet centralt och Linnea Blomgren kommer att prata om hennes materialbaserade praktik och process. Hur materialet påverkar ens identitet som konstnär, hur materialet styr processen och hur man som konstnär styr materialet.

Materialet är något jag tar spjärn emot, som ger energi och ramar. Jag skulle beskriva vävning som fysiskt, engagerande, tekniskt, utmanande och avgränsat. Det är både intimt och rumsligt.

Om Linnea Blomgren
Linnea Blomgren är textilkonstnär, vävare och designer. Hon arbetar ofta interdisciplinärt med bland annat dans, film och ljus som bas för sitt skapande. Sedan 2005 har hon haft sin egen praktik och gjort olika textilinstallationer för utställningar samt mönsterdesign åt textilindustrin. 2015 tog hon sin examen i textildesign vid Konstfack, efter att ha arbetat vid Märta Måås-Fjetterströms ateljé mellan 2007 och 2013. Hennes examensarbete utforskade gränserna mellan ljud, textil och arkitektur.

DOK: KPK#5 Att måla med ljuset

Konstitutets senaste KPK, Konstnärer Pratar Konst hölls den 16 september i samarbete med Fotogalleriet [format] i Malmö. Titeln var Att måla med ljuset och Guiseppe Sannino var samtalsledare. Samtalet kretsade kring analoga fotografiska processer och tekniker i en samtida kontext och den fotografiska bildens historiska traditioner inom bildberättandet. Nedan följer Guiseppes egna reflektioner och bilder från samtalet, som hölls på engelska.

During the KPK event at fotogalleriet [format] the group discussed to some length the idea of the photographic process – especially within the analogue field.

In addition, after a quick run through the history of photography, we went identified some important figures during the pictorialist period within photography. In the below quote:

“I believe that the time will come when photographs will be admired more for their invention than their execution.”

The pictorialist photographer Henry Peach Robinson is clear in his assertion that when photography was invented it wasn’t the process which was considered as important but the invention itself. However, in the last few decades, society has started to consider materiality as a concept within art and photography.

The idea of the physicality of the process was also discussed. When one works with an analogue form and one becomes aware of the process as a concept, one starts to consider that time also becomes an important element within one’s work and therefore makes you appreciate much more the final output when building towards an exhibition.

Furthermore, one idea which was extremely interesting was the perception as to whether your art places you in a box. This raised some great points of discussion as we discussed whether as a producer of images the technique that you might use limits you in your own way of seeing.

It’s invigorating to see that there is such a positive energy within the artistic world to pursue different photographic techniques and the group definitely showed this interest and eagerness.

Finally, I must say that the talk was very productive. We covered some great topics and all the group was able to communicate their position within the photographic spectrum and there was also time to also trade some tips knowledge on certain processes.

Fortbildning: Träsnitt och textiltryck

Tre dagars fortbildning i textila uttryck med Fredrik Lindqvist i samarbete med KKV-Grafik och KKV-Textiltryck, Malmö

Den 23-25 oktober anordnar Konstitutet en fortbildning i träsnitt och texiltryck på tyg. Under fortbildningen kommer deltagarna arbeta med motivet som tecknas upp på MDF-plattor för att därefter skäras ut. Deltagarna får handledning i hur man jobbar med kniv och sedan bygger upp bilden med hjälp av de olika trycken. Under fortbildningen blandas ett modernt sätt att trycka grafik med textilkonstens många möjligheter. Det grova och aggressiva träsnittet står här i stor kontrast till det mjuka tyget. Möjligheterna och uttrycksätten för den här fortbildningen är oändliga!

Handledare är konstnären Fredrik Lindqvist som bor och arbetar i Tyskland.

Teori: Genomgång av träsnittets möjligheter och hur man använder knivarna för att bygga upp bilden. Presentation av tidigare genomförda verk med fokus på olika teknikers uttryck. I KKV-Grafiks verkstad går vi igenom tryckprocessen, vilka tyger och färger som lämpar sig för tryckning och hur man arbetar med flerfärgmönster.

Praktik: Motiven skärs ut i MDF. Du blir vägledd under arbetets gång hur man effektivt använder knivarna. Du får prova på olika textilmaterial och vi diskuterar vilka som lämpar sig bäst för det aktuella trycket. Det praktiska arbetet avslutas under dag 3 med genomgång av tryckpressen och tryck på KKV-grafik i Malmö.

Schema

Dag 1, 23 oktober. Heldag, kl. 9–16

Vi går igenom upplägget på workshopen, möjligheter i utförande och tittar på genomförda verk. Det praktiska arbetet startar med att MDF-plattorna skärs till och bearbetas. Motiven skissas upp och efter genomgång av knivarna är det dags att börja skära ut träsnittet under handledning.

Dag 2, 24 oktober. Heldag, kl. 9–16

Det praktiska arbetet fortsätter under handledning. Deltagarna får under arbetets gång, genom diskussion med handledaren, metoder för att bygga upp bilden på ett intressant och kontrastrikt sätt. Vi går igenom vad den färdigt utskurna plattan kan användas till och vilka tyger som fungerar bäst för sista dagens tryckning.

Dag 3, 25 oktober. Heldag, kl. 9–16

Vi går kort igenom hur man arbetar med tryckpressen, infärgning och vilka möjligheter det finns för tryck på textil. Därefter påbörjas tryckning av motiven hos KKV-Grafik. I och med att man kan trycka plattan om och om igen uppstår spännande möjligheter att testa olika bildlösningar. Fortbildningen avslutas med ett gemensamt samtal över resultaten och utvärdering.

Om handledaren

Fredrik Lindqvist är konstnär, ursprungligen från Kristianstad som bor och verkar i Tyskland. Efter utbildning vid konsthögskolan i Umeå och konstakademin i Düsseldorf är Lindqvist nu verksam som en högst originell textilkonstnär. Lindqvists textilkonst består av stora tryckta textilier och tredimensionella dockor, fjärilar och insekter som bär tryck av träsnitt. Med hjälp av sina verk kan han bygga hela rumsinstallationer, installationer som ofta är byggda från ett barns perspektiv. Såhär beskriver han själv sina verk: ”Överdimensionerade insekter och fjärilar har fört tankarna till mardröm och skräckfilm där blandningen av mjuka dockor, humor och obehag har stått i stor kontrast till varandra”.

Alla detaljer

När: 23-25 oktober
Var: Konstitutet, c/o KKV Monumental, Bragegatan 15, 214 30 Malmö
samt i KKV-Grafiks lokaler.
Antal utbildningsplatser: 15
Handledare: Fredrik Lindqvist
Språk: Svenska/engelska/tyska
Avgift: 900 kr + 200 kr i materialkostnad
Anmälan: bokning@konstitutet.se
Information
: info@konstitutet.se
Viktigt: Anmälan är bindande efter inbetald avgift! Vid förhinder och avanmälan senast tre dagar innan utbildningsstart återbetalas 50 % av avgiften. Vid förhinder på grund av sjukdom återbetalas hela avgiften mot uppvisande av läkarintyg. Reservation för inställd utbildning vid för lågt deltagarantal.
Utbildningsansvariga: Kristian Körner och Robert Moreau.


Konstitutet erbjuder ett specialiserat utbud av fortbildningar för yrkesverksamma konstnärer inom bild- och formområdet. Saknar du bra konstnärlig utbildning för att utöka din yrkeskompetens så kontakta oss.

KPK#7 Är det vettigt att anpassa sig?

Konstitutet i samarbete med Bästa biennalen! bjuder in till en KPK (Konstnärer Pratar Konst) på Moderna Museet, Malmö. Syftet är att vaska fram frågeställningar som ska ligga till grund för den årliga konferensen som Bästa Biennalen! arrangerar. Årets konferens kommer att utgå från konstnärens perspektiv på att arbeta i större projekt som riktar sig till en specifik målgrupp. Därför vill vi samla konstnärer med erfarenhet från området eller tankar om det till ett samtal om självkritik, självcensur, kredd, förväntningar och anpassning. Vi vill veta vad du tycker!

Var: Moderna museet, Malmö
När: söndagen den 24/9 mellan kl. 10-13 inkl. brunch
Hur: Mejla bokning@konstitutet.se för att säkra din plats. OBS! max 12 deltagare, artists only!

KPK (Konstnärer pratar konst) är en samtalsserie från Konstitutet som vänder sig specifikt till yrkesverksamma konstnärer. Samtalet inleds med en gemensam vegansk brunch.

 

Hej konstnärskollega,

Att arbeta som konstnär kräver självkritik och att ta ställning till om vi anser att ett arbete är redo att möta omvärlden. Vi ställer frågor som: Är detta relevant? Fungerar det? Hur uppfattas det? Hur kommer det tas emot? Finns det något jag bör ändra för mottagarens skull? Vad kan jag förbättra? Hur påverkar platsen läsningen av verket, hur påverkar verket läsningen av platsen?

Men vi ställer oss också frågor som ligger nära självcensur. Har du någon gång funderat över om du verkligen ska ta det där utställningserbjudandet för att de som ställt ut tidigare inte är så coola? Har du funderat över om det att du arbetar med ett projekt för barn gör att du riskerar att förlora din position? Eller har du funderat på om det ämne du arbetar med är för radikalt och att du därför kanske inte kommer få några stipendier? Har du någon gång tackat nej till, eller varit nära att tacka nej till något, för att du var osäker på hur det skulle uppfattas av dina konstkollegor? Eller har du velat tacka nej men inte vågat?

Kom och snacka om det! Är det vettigt att anpassa sig? Hur mycket i så fall? Vem tjänar på detta tankesätt? Är vi smarta eller bara rädda att förlora något som kanske inte ens kan förloras?


EvaMarie Lindahl är en Malmöbaserad konstnär som arbetar med omfattande teckningsprojekt såväl som med text. Lindahl är även PhD-student inom fältet kritiska djurstudier vid Centre for Human Animal Studies vid Edge Hill University utanför Liverpool, UK. Hennes konstnärliga forskning och arbete fokuserar på djurens underordnade ställning i samhället och inom konstens produktionssystem.

Lindahl representeras av Stene Project Gallery och har sedan 2008 en Master i Fri Konst vid Konsthögskolan i Malmö. Lindahl finns representerad i ett flertal privata och offentliga samlingar och är även frekvent anlitad som lärare vid flera universitet och konstskolor. För mer information besök www.evamarielindahl.com

KPK #6 16 september på Fotogalleriet Format

KPK #6, Att måla med ljuset – perspektiv på 1800- och 1900-talets fotografiska uttryck i en samtida kontext med Guiseppe Sannino, i samarbete med Fotogalleriet Format i Malmö.

Vad: Ett samtal under ledning av konstnären Guiseppe Sannino.
När: Lördagen den 16/9  mellan kl. 10-13 inkl. brunch
Pris: 40 kr. OBS! max 12 deltagare, artists only!
Mejla bokning@konstitutet.se för att säkra din plats!

  

Under samtalet kommer det diskuteras hur kan vi återupptäcka och dra nytta av de tidigare företrädarna och stilriktningarna inom 1800-, och 1900-talets fotografiska uttryck och material. Samtalet berör de analoga teknikerna i en samtida kontext, tillgången på material samt den fotografiska bildens historiska traditioner inom bildberättandet. Välkommen till ett spännande samtal!

KPK (Konstnärer pratar konst) är en samtalsserie från Konstitutet som vänder sig specifikt till yrkesverksamma konstnärer, denna gång med inriktning på det konstnärliga fotografiet.


Guiseppes egna ord om samtalet:
What happened in the 1800s? Why was chemistry such an appealing material to capture the visual?
During this event, we will walk through the exiting and captivating history of 1800s and 1900s in France and England and how certain figures defined how we perceive the visual in today’s world. From the pioneers of photography to the famous pictorialists of the 1900s, we will look to deepen our knowledge of why these tools were used so extensively. In addition, we will thereafter discuss the instances as to where an artist would consider materiality as a concept within art and photography and discuss a potential future without certain materials and products.

About Giuseppe
Giuseppe Sannino is a photographer and educator in a variety of analogue photography techniques. There has always been a sense of experimenting with different materials in his ongoing works and this focus and feeling has been ever present from his time in Barcelona and Glasgow.

My aim is to bring back the mystery and beauty of analogue photography, because when you re-live these techniques you truly appreciate the craft, skill and effort that the founding figures of photography developed.

Konstitutet på Malmöfestivalen!

Favorit i repris: Konstitutet och the Big Draw deltar i år igen på Malmöfestivalen!

Under torsdag och fredag eftermiddag, kl. 13-16, kommer konstnärerna och teckningsinstruktörerna Helena Fernández-Cavada och Lena Ignestam att finnas på plats redo att lära ut grunderna i teckning för alla intresserade. Med hjälp av Malmös spännande och sprudlande stadsmiljö får du chansen att teckna på ett nytt och kreativt vis. Ta med eget tecknarmaterial eller låna av oss. I år tecknar vi med temat RELATIONER!

Inuti Konstitutets container på Hamngatan finns också en in-house konstnär, Anna Brag, som arbetar direkt på väggarna och fyller containerns insidor med fantastiskt unik teckningskonst. Konstitutet finns på plats hela dagen mellan kl. 11 – 19.

Idén bakom Konstitutets evenemang är hämtad från THE BIG DRAW – en årlig brittisk
teckningsfestival! The Big Draw startade upp i England 2000 och har blivit en månadslång
årlig festival som med åren spridit sig till flera olika platser i världen. Festivalen är öppen
för människor i alla åldrar och utforskar tecknandet som ett sätt att koppla samman oss
människor med vår egen omgivning och samhället i stort. Över 20 länder har anslutit sig till The Big Draw för att organisera evenemang sedan starten.

MEDVERKANDE KONSTNÄRER:

Helena Fernández-Cavada

Om relationen till Malmö och tecknandet:
– Jag bor i Malmö och har gjort det de senaste två åren. Men jag kom hit för fem år sedan. Jag började då att arbeta med ett projekt i Limhamns nedlagda cementfabrik tillsammans med dess pensionerade arbetare. Jag ville veta hur det var att arbeta i fabriken och hur deras liv såg ut efter att fabriken lagts ner. Detta var ett sätt för mig att försöka förstå Malmö, stadens historia genom dess arbetare och hur relationen mellan industrialismen och stadens förändring ser ut.
– För mig är tekning ett redskap för att förstå det som händer runt omkring mig. Som en text för att undersöka olika saker. Du är väldigt närvarande när du tecknar, både i själva utförandet men också för att du avbildar något. Teckning är ett sätt att fånga tiden och ett sätt att ta sig tid. Idag kräver samhället så mycket av oss och av vår tid och för mig blir tecknandet är ett sätt att ta tillbaka och använda tiden som man vill.

Du kan läsa mer om Helenas konst på hennes hemsida.

Lena Ignestam

Om relationen till Malmö och tecknandet:
– Älsklingen fulsnygga Malmö är både extremt hård och väldigt mjuk samtidigt. Närheten till havet, måsskrik, människor från överallt på jorden, vackra parker, slitna förorter, stilla villaområden, orättvisor och solidaritet sida vid sida, allt inom en liten cykelturs avstånd. Skräpig och lyxig om vartannat. Ibland längtar jag härifrån – jag skulle bara stanna här ett litet tag, men har bott här snart i trettio år.
– Det fina med teckning är det enkla – pennan mot pappret! Det enkla kan vara oerhört kraftfullt, som  till exempel satirteckningar, som med några streck kan rita om en hel världs politiska och emotionella karta.

Du kan läsa mer om Lena på någon av hennes hemsidor här, här eller här. :

Anna Brag

Om relationen till Malmö och tecknandet:
– Var är jag? Jag är här och nu, just nu. Att teckna kan vara ett sätt att försöka ringa in sig själv, att definiera en plats, att definiera sig själv på en plats, att synliggöra det flyktiga och fånga det undflyende med en linje. Jag tittar mig omkring, sätter ner pennan på pappret. En punkt kan dras ut till en linje.
– Jag bor i Malmö sedan 25 år tillbaka i tiden. Platser definierar och omdefinierar sig själva hela tiden, precis som människor gör. Världen, Malmö och jag är organismer som förändras
i olika hastighet och rytm. En linje är aldrig rak. Den kan försöka ringa in och fånga ett ögonblick. En teckning kan vara en krokig tidslinje.

Du kan läsa mer om Anna Brag på hennes hemsida.

SOMMARLOV?

Under sommaren arrangerar vi inte så mycket på själva Konstitutet, men de betyder inte att vi tagit semester! Vi planerar bland annat för en fullspäckad höst, så håll utkik här på sidan eller i våra sociala medier. Är det något ni undrar över är det bara att slänga iväg ett mejl eller ringa, ni hittar våra kontaktuppgifter här.