Dokumentation

Texter, bilder och reportage från Konstitutets verksamhet.

DOK: KPK med Ella Tillema

Här kommer en hälsning från Ella Tillema och en text som sammanfattar den KPK, Konstnärer pratar Konst, som gick av stapeln den 24 mars, på Galleri 21.
Utgångspunkten för Ellas KPK var: ”Konst är borgerligt trams!
Konstscenen är likriktad och feg! Länge leve den radikala konsten!
MEN VAR FINNS DEN RADIKALA KONSTEN OCH HUR SER DEN UT?”

Vi var åtta personer som deltog i samtalet. Deltagarna hade spridda erfarenheter, några hade varit yrkesverksamma under en lång tid, några hade enbart studerat på förberedande konstskolor, osv. Vi var alla där eftersom vi var nyfikna på vad radikal, eller banbrytande konst är, kan och tillåts vara med utgångspunkt i de plattformar för konst som finns tillgängliga idag.

Till en början så pratade vi lite om vad radikal konst är, och det visade sig vara ett svårdefinierat begrepp, jag till exempel har nog blandat ihop begreppet lite med kritisk, och vi ställde genast frågan om konst ens kan vara radikal idag med tanke på vad som verkligen kastat omkull begreppen tidigare i historien (duchamp tex). Men kanske är det inte just radikal som beskriver det konsten vi pratar om utan snarare progressiv eller kritisk? Sedan fortsatte samtalet med utgångspunkt från texten jag skrivit inför samtalet. Jag ställer där frågan vad det egentligen är för värden som skapas när konsten lämnar ateljén och samtalet hamnade snabbt att handla om ifall ett marknadsvärde är en motsättning till radikal? Sedan gled vi in lite på hur samtidskonsten ser ut idag och jag påstår ju i min text att den är likriktad och feg, men samtalet vi hade motbevisade detta i viss mån, kanske är det bara så att den radikala konsten inte ges samma utrymme som den konst vi är vana vid att se på gallerier idag? Vi pratade om att konstrummet är exkluderande av många grupper, trots att bilden i grunden är ett väldigt demokratiskt kommunikationssätt, och nu gick alla igång på hur eller var konsten kan visas för att undvika det vita (i dubbel bemärkelse!) elitistiska rummet.

Vi kom in på ifall konst i det offentliga rummet kan vara ett medel för den radikala konsten, eller kan man göra konst i TV? Vi pratade om att starta en podd! Alla verkade entydiga i att de burit på en längtan efter ett sammanhang med mer radikala uttryck och idén om att vi skulle bilda en radikal konstgrupp kom upp. Skulle vi i såna fall bli den första konstnärsgruppen i Malmö? Vi pratade mer om podd, där vi skulle kunna fortsätta detta samtal och sedan bytte vi kontakter med varandra och avslutade med hopp om fortsättning.”

Vänliga hälsningar,

Ella Tillema


Konstitutet vill rikta ett stort tack till Ella Tillema, Galleri 21 och samtliga konstnärer som deltog i denna KPK:n som genomfördes den 24 mars, på Galleri 21.

Ella Tillema är verksam som konstnär i Malmö. Hon arbetar främst med figurativt oljemåleri i stora format men också med text, screentryck och musik. Hon har det senaste året bland annat ställt ut på Galleri Skomakeriet i Stockholm, Konsthallen i Trollhättan, Galleri Thomas Wallner, och Avesta Art. Ella Tillema förenar med ett rakt och kompromisslöst tilltal det poetiska och det aktivistiska i sin konst. Det sårbara hos människor och landskap är återkommande motiv i hennes måleri och de politiskt brännande ämnena återkommer i Tillemas textbaserade arbeten, skapade med humorn som vapen i pamflettens tillgängliga form, och i hennes musik med punken som stark klangbotten.

DOK: Workshop med Fredrik Lindqvist

Under tre dagar fick ett tiotal kursdeltagare lära sig om träsnitt och textiltryck. Kursen tog upp både teori och praktik och höll i Konstitutets lokaler samt i KKV Grafiks lokaler. Såväl deltagare som kursledaren Fredrik var mycket nöjda med kursen som tog upp både teori och praktik inom textiltryck. Konstitutet vill också betona att kursen var ett fint samarbete mellan Fredrik, KKV – Textiltryck Malmö och KKV Grafik.

Tack all som deltog!

 

Ett lite längre reportage om kursen går att läsa i senaste Grafiknytt!

DOK: KPK#5 Att måla med ljuset

Konstitutets senaste KPK, Konstnärer Pratar Konst hölls den 16 september i samarbete med Fotogalleriet [format] i Malmö. Titeln var Att måla med ljuset och Guiseppe Sannino var samtalsledare. Samtalet kretsade kring analoga fotografiska processer och tekniker i en samtida kontext och den fotografiska bildens historiska traditioner inom bildberättandet. Nedan följer Guiseppes egna reflektioner och bilder från samtalet, som hölls på engelska.

During the KPK event at fotogalleriet [format] the group discussed to some length the idea of the photographic process – especially within the analogue field.

In addition, after a quick run through the history of photography, we went identified some important figures during the pictorialist period within photography. In the below quote:

“I believe that the time will come when photographs will be admired more for their invention than their execution.”

The pictorialist photographer Henry Peach Robinson is clear in his assertion that when photography was invented it wasn’t the process which was considered as important but the invention itself. However, in the last few decades, society has started to consider materiality as a concept within art and photography.

The idea of the physicality of the process was also discussed. When one works with an analogue form and one becomes aware of the process as a concept, one starts to consider that time also becomes an important element within one’s work and therefore makes you appreciate much more the final output when building towards an exhibition.

Furthermore, one idea which was extremely interesting was the perception as to whether your art places you in a box. This raised some great points of discussion as we discussed whether as a producer of images the technique that you might use limits you in your own way of seeing.

It’s invigorating to see that there is such a positive energy within the artistic world to pursue different photographic techniques and the group definitely showed this interest and eagerness.

Finally, I must say that the talk was very productive. We covered some great topics and all the group was able to communicate their position within the photographic spectrum and there was also time to also trade some tips knowledge on certain processes.

DOK: KPK#5 Observer Ghost

Konstitutets senaste KPK, Konstnärer Pratar Konst,i samarbete med Galleri Rostrum i Malmö hölls av den syriske konstnären Muhammad Ali med titeln Observer Ghost. Samtalet kretsade kring gränsdragningen mellan konstnärens roll, som observatör respektive kreatör, och hölls på engelska.

Nedan följer Alis egna bilder och reflektioner från samtalet.
Vi vill tacka alla medverkande konstnärer och Galleri Rostrum för ett spännande och inspirerande samtal!

For a translation in english, se below. 
Muhamad Ali – KPK5 Observer Ghost,
en sammanfattning av samtalet:
Vi startade diskussionen om Observer Ghost med hur man kan ställa frågorna från olika synvinklar. Detta öppnade upp för ett intimt samtal om konst och vårt arbete i allmänhet.

I samtalet kring Observer Ghost började jag med att berätta om bakgrunden och erfarenheten kring ämnet. Detta gav öppningar till diskussioner med alla deltagarna. Vi delade våra erfarenheter och våra respektive konstnärliga uppfattningar.

Diskussionen var fruktbar för oss alla, vi delade olika detaljer om processen i vårt arbete och vi tog utgångspunkt i det som motiverar och inspirerar oss i vårt arbete. I samtalet lyfte vi även de hinder och motgångar som formar våra verk och vad som skapar nya möjligheter.

Jag pratade om olika poeter och filosofer som inspirerat mig i mitt arbete och deltagarna var intresserade av att veta mer om att arbeta med konstnärliga processer under svåra omständigheter. Vi pratade också kring hur konst kan vara en viktigt möjlighet att visa upp andra versioner än de vi vanligtvis ser i media. När blir konstnären en Observer Ghost? Diskussionen var så intressant att vi helt glömde bort tiden.
Hela samtalet var en utmärkt möjlighet för mig att träffa konstnärer som är baserade i Sverige, ta del av deras erfarenheter men också fråga om svårigheter jag ställs inför när jag deltar i konstscenen, samtidigt som fick jag möjligheten att dela mina erfarenheter från mitt land och olika platser där jag ställt ut min konst.
Samtalet varade i fyra timmar och vi hade kunnat fortsätta ännu längre. När jag lämnade samtalet var jag full av energi och motiverad att fortsätta mitt arbete och mina observationer.

(english version):
The latest KPK-discussion, Konstnärer Pratar Konst (Artists Discuss Art) in collaboration with Galleri Rostrum in Malmö, were held by Syrian artist Muhammad Ali, entitled: Observer Ghost. The conversation revolved around the boundary between the artist’s ro an observer and creator, it was held in English.


About our open table and our ”Observer Ghost” Discussion
The meeting on Rostrum gallery was great opportunity for me, to discuss my idea but also to hear what the others are thinking about it, how they receive it, how they will react to it, what they can add to the subject and what their own creative ideas and subjects they have
The open table discussion opened up for an intimate talk about art, and our work in general, then we start to discuss the subject and how to approach the questions from different angles.
I discussed my proposed subject ”Observer Ghost” and shared the background and my experience which also open the discussion with the other participants to share their own experience and their own artistic opinion. The discussion was fruitful for all of us to share art and different details about the process of our work, starting from what will motivate us and inspired us in our work, the obstacles we will face it sometimes to create our works and what will support our work.
I was talking about different poets and philosophers that inspired me in my work and the participants were interested to know more about making art in difficult times, we also talked how much art is important to show different realities than what you will see in the media
The discussion was so interesting and went very well that we didn`t realize that we spent a long time. It was an occasion to share experience, speak together, know each other, exchange ideas and thought and plan to meet in the future again and to be in contact.
It was great opportunity for me, to meet artists based in Sweden, to share with them my experience, listen to their experience but also ask them about some difficulties I am facing here to take part in the art scene here, like understand the logistic details (taxes, registration. Application…etc…)

At the same times, I share with them my experience in my country and other places in different countries where I exhibited.
The talk went from 10 to 2.00 pm and we didn`t expect that we will stay all this time sharing ideas and having something to talk about it.
I left the talk full of energy and motivation to observe and work more to be continued…

DOK: Torsdagsbaren med Jonas Liveröd 2017

ALLTING, ÖVERALLT, ALLTID!
När Konstitutet anordnade 2017:s första torsdagsbar gavs Jonas Liveröd frikort att prata om vad han ville. Resultatet blev en show and tell där han pratade  humoristiskt och frispråkigt om sina vitt spridda influenser. Fortsätt läsa DOK: Torsdagsbaren med Jonas Liveröd 2017

DOK: N15 #3 – Sofia Hultin 2016

Sofia hultin foto casia bromberg litenDen tredje och sista föreläsningen i det första kapitlet Aktivistisk pedagogik inom serien N15 – Queera strategier för konstproduktion hölls av Sofia Hultin den 12 maj på STPLN i Malmö.

Fortsätt läsa DOK: N15 #3 – Sofia Hultin 2016

DOK: Offkonst III 2016 – Transparadiso/Direct Urbanism

On the 9-15032894_551643785034644_1669078211395438748_n12th of November 2016 Konstitutet arranged two exclusive occasions to meet Barbara Holub and Paul Rajakovics, founders of the artist/architect collective transparadiso in Vienna. Not only did we get to meet Barbara and Paul but also artist Kerstin Bergendal for a discussion about what Transparadiso calls ”Direct Urbanism”.

Fortsätt läsa DOK: Offkonst III 2016 – Transparadiso/Direct Urbanism

DOK: Outreach 2015–2016

Outreach_litenProjektet Outreach drevs av Konstitutet i Malmö och Fabrikken i Köpenhamn, med stöd av Kulturkontakt Nord, från juli 2015– december 2016. Syftet var att skapa möten mellan konst, barn och unga genom yrkesverksamma bild- och formkonstnärer samt utveckla de senares pedagogiska kompetens.

Fortsätt läsa DOK: Outreach 2015–2016

DOK: N15 #6 – Carl Åkerlund 2016

Carl ÅkerlundDen tredje och sista föreläsningen i det andra kapitlet Omskrivningar/Re-writings i serien N15 – Queera strategier för konstproduktion hölls av Carl Åkerlund den 26 november på Kristianstads konsthall i samarbete med Bästa Biennalen.

Fortsätt läsa DOK: N15 #6 – Carl Åkerlund 2016

DOK: N15 #5 – Mariana Alves Silva 2016

N15-föreläsning på Ystads konstmuseum med Mariana Alves SilvaDen andra föreläsningen i det andra kapitlet Omskrivningar/Re-writings i serien N15 – Queera strategier för konstproduktion hölls av Mariana Alves Silva den 30 oktober på Ystads konstmuseum. Föreläsningen med rubriken Det handlar om natten tog avstamp i mejlkorrespondensen mellan Marian själv och föreläsningens curatorer Ellen Suneson och Julia Björnberg. Fler bilder från föreläsningen här.

Fortsätt läsa DOK: N15 #5 – Mariana Alves Silva 2016