Konstitutet tipsar

Bra saker som andra gör för konstnärer.
Tipsa oss på: tips@konstitutet.se

Inbjudan till seminarium: Kan ungdomars konst förändra världen?

Den 17 april 2018 bjuder ungdomskonstprojektet B Art på ett kostnadsfritt seminarium om ungdomars konst och metoder att jobba med den. Seminariet vänder sig till ungdomar, konstnärer, beslutsfattare, pedagoger, kuratorer, lärare, alla som arbetar med ungdomar och skapande och allmänt konstintresserade.

När: 17 april kl. 9.30 – 16.00
Var: STPLN, Stapelbäddsgatan 3, Malmö
Seminariet är kostnadsfritt men vi tar ut en no-show avgift om 300 kr för alla över 20 år.
Anmälan görs här. 

Liga Lagzdina och Lone Bach Borius – B Arts projektledare
Berättar om sina erfarenheter med det treåriga konst och ungdomsprojekt som de startade våren 2015. Projektet baseras på 4 samarbeten med professionella konstnärer om året som följs upp med offentliga utställningar med ungdomars konst.
Under seminariet är det boksläpp för B Art – Ungdomars konst. Metodbok. Liga och Lone berättar om alla konstnärssamarbeten och om sin egen öppna verksamhet. Om betydelsen av att utveckla kreativitetet och konstnärliga processer.

Ungdomar
Spännande samtal med ungdomar som medverkar under seminariet och berättar om sina erfarenheter. Ungdomarna kommer avslöja en vandringsutställning med utvalda delar av alla konstverk som skapats under tre år.

Saadia Hussain – konstnär och konstaktivist
Saadia har sin bas i Stockholm men jobbar både nationellt och internationellt. Saadia drivs av en stark tro på att alla människor behöver konstupplevelser i sin vardag, att konsten är allas rättighet och att kreativitet inte får bli en klassfråga.
Saadia intresserar sig särskilt för att barn och ungas röster synliggörs och använder konsten som form och plattform for att diskutera och ge plats för ungas berättelser och uttryck som speglar deras liv, samtid och framtid. Saadia kommer att berätta mer om hur hon har arbetat tillsammans med unga och skapat konst som både förändrar ytor och attityder.

Varmt välkomna,
Liga Lagzdina och Lone Bach Borius Projektledare B Art
0709- 289204

B Art drivs av kulturföreningen MedVind och ABF Malmö. Projektet finansieras av Arvsfonden och stöds av Burlövs Kommun.

Anmälan öppen till fortbildningen DIG.UP/KONST!

Den 15 mars var det kick-off för fortbildningen Digital upphandling av konst – Dig.Up/Konst. Att söka offentliga uppdrag upplevs av många som krävande med snåriga regelverk och omfattande digitala ansökningsformulär. Konsthantverkscentrum och KcSyd har därför tillsammans tagit fram en kurs som praktiskt lotsar dig genom grunderna kring upphandling av konst ur konstnärens perspektiv.

Några av de frågor som kursen belyser:

  • Hur fungerar lagen om upphandling, LoU, och hur upphandlas konst inom olika offentliga verksamheter?
  • Hur anmäler man anbud och vad krävs av mig som konstnär, vilka rättigheter har jag?
  • Hur bygger jag bäst upp min digitala portfolio, vad ska jag tänka på och hur använder jag den praktiskt?

Läs mer om kursdagarnas upplägg och innehåll i bifogad inbjudan (pdf) eller via anmälningslänken.

Målgrupp: Yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare. Alla är välkomna att söka, dock prioriteras medlemmar i Konsthantverkscentrum och KcSyd, verksamma i de stödjande länen. Kursen har ett begränsat antal platser – eventuellt urval sker på basis av ansökan.

Kursdatum (heldagar):17/5, 24/5, 28-29/5, 4-5/6, uppföljning augusti/september (datum ej bestämt).

Anmälan är bindande. Anmäl dig senast 15 april via länken: https://simplesignup.se/event/129123.

Pris: Hela kursen 850 kronor exklusive moms.

Frågor? Kontakta Stina Bergström Clauss, stina.clauss@konsthantverkscentrum.se,projektkoordinator.

Kursen ges av Konsthantverkscentrum och KcSyd i samarbete Mediaverkstaden Malmö – med stöd av Region Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län

Konstnärssamtal med Jenny Berg på KKV

När: Onsdagen den 21 mars, klockan: 19.00  
Var: Mentalverkstaden på KKV Monumental, Bragegatan 15 i Malmö

Jenny Berg har under några månader jobbat i KKV Monumentals 3D-verkstad med utgångspunkt i sin installation ”Sensor, Ön” från 2014-15.

Installationen består av en ö, ett litet paradis, ett system av vattenslangar, pump, stenar, djur och folk av lera, ljus, växter, mat, snus, sprit mm. En rörelsedetektor är kopplad till ön (PIR-detektor, som reagerar på infrarött). Detektorn iakttar betraktaren utifrån sitt uppfattningsplan och är kopplad till belysningen och öns vattenpump.

Jenny Berg arbetar med önskningar som verkar för stora och är intresserad av vad som händer med dem i en konstnärlig process. Hon jobbar med installation, skulptur, modeller, handlingar, dokumentation, text mm. På KKV kommer hon att visa och prata om ”Sensor, Ön” och andra verk.

Vi bjuder på dryck och enklare tilltugg. välkomna!

Nu kan du nominera kandidater till Regions Skånes kulturpris, 2018

Region Skånes kulturnämnd söker en person som i sitt konstnärliga skapande bidragit till förnyelse och utveckling av kulturlivet i Skåne. Från den 19 februari kan du nominera kulturpristagare. Ge oss förslag på en person och en kort motivering, senast den 28 mars 2018. Läs mer på Region Skånes hemsida om hur du går till väga. 

Om nominering till kulturpris
Region Skånes kulturpris ska främja utvecklingen av kulturlivet i Skåne genom att lyfta fram och premiera enskilda individers bidrag till förnyelse och utveckling av kulturlivet genom konstnärligt skapande i vid bemärkelse.

Kulturpriset tilldelas en nu verksam person som i sitt konstnärliga skapande bidragit till förnyelse och utveckling av kulturlivet. Personen ska ha anknytning till Skåne.

Priset kan delas mellan högst två personer. Prissumman för 2018 är 100 000 kronor.

Pristagare kan nomineras av enskild person och organisation, men priset kan inte sökas.

Din nominering gör att fler konstnärer och kulturskapare blir synliga för fler.

Seminarium på ÖSKG: Konstnärlig innovation, den lokala tillväxtens viktigaste mekanism?

Konstnärlig innovation, den lokala tillväxtens viktigaste mekanism?

Tid: 6 april kl. 9:30 – 13:30
Var: Tjörnedala Konsthall, Baskemölla
Anmälan: info@oskg.nu
Ange namn, titel, företag/organisation samt om du är i behov av specialkost!

Sista anmälningsdag 27 mars!

Registrering och morgonfika från kl 9:00. Seminariet avslutas med gemensam lunch kl 12:45-13:30. Efter seminariet finns det möjlighet att besöka konstrundan som har öppet till kl. 17:00.

Välkommen till en förmiddag där vi lyfter fram vikten av interaktion mellan människor. Kommunikationen avgör livsval och påverkar såväl företagandet som ortens tillväxt. Konsten kan spela en viktig roll för en positiv samhällsutveckling genom samverkan och ett mer långsiktigt arbete över cementerade branschgränser.

50-åringen konstrundan är ett arrangemang som i hög grand bidragit till Österlens varumärke och attraktionskraft. Genom ökad interaktion mellan olika aktörer och en stärkt satsning på den konstnärliga verksamheten genereras tillväxt för hela regionen.

För fullständigt program se Konstnärlig innovation 2018

Seminariet är ett samarbete mellan ÖSKG, Konstitutet med stöd av Region Skåne, Sparbanken Syd och Simrishamns kommun.

 

Konstnärssamtal på KKV: Linnéa Carlsson & Jan Marius Kiøsterud

När: onsdagen den 28 februari 2018 klockan 19.00
Var: Mentalverkstaden på KKV Monumental, Bragegatan 15 i Malmö

Linnéa Carlsson:
Hur kroppar avbildats i konsthistorien är starkt könsbundet. Linnéa Carlsson har bla intresserat sig för kroppspositioner i skulptur, och sett att kvinnor när de avbildas nakna oftast intar en ”passiv” position, till skillnad från män. Men det var väl då?
Linnéa kommer att berätta om sitt nuvarande projekt Male Nude och några tidigare verk, samt lite av tankarna runtomkring. Linnéa Carlsson gick ut konsthögskolan i Malmö 2008 och i hennes arbeten har genus och ett historiskt perspektiv varit en röd tråd, likaså fenomen som kreativitet, arbete och hantverk.

Jan Marius:
Jan Marius Kiøsterud är en svensk-norsk bildkonstnär (f. 1980) baserad i Malmö som primärt arbetar med skulptur, med formbaserade och konceptuella ingångar till abstrakta och figurativa projekt. Hans konstnärskap består av motsättningar mellan det vackra och det som kan upplevas som motbjudande eller äckligt, som en spegelbild av människans psyke och det komplexa i denna. Projektet ”Another situation” består av små keramiska figurativa skulpturer som porträtterar vardagliga, absurda situationer där Kiøsterud använder sig själv som modell i ett utforskande av den manliga kroppen med teman som maskulinitet och sexualitet, vardagstristess, existentialism, identitet och sociala roller.

Linnéa och Jan Marius kommer föra en gemensam diskussion om ämnet. Eventet är öppet för allmänheten. Vi bjuder på dryck och enklare tilltugg.

VÄLKOMNA!

Open Call [X]SITES

UTLYSNING!
Fram till den 4 mars finns det möjlighet att lämna in förslag till platsspecifik konst inom ramen för [X]Sites. [X]sites är ett konstprojekt med temporär offentlig konst längs Kattegattleden och Sjuhäradsrundan arrangerat av Konstnärscentrum Väst md stöd av Region Halland, Region Skåne, Västra Götalandsregionen samt kommunerna, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Göteborg, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Laholm, Höganäs, Ängelholm och Helsingborg. Projektet får även stöd från Postkodlotteriets kulturstiftelse och Kulturrådet.

Läs mer Opencall 2018.

Sista ansökningsdag är 4 mars

Ängelholm: Peter Johansson löser alla dina problem!

Den 15 mars kommer Peter Johanssons uppskattade kurs Lösningen på alla dina problem till Ängelholm! I KKV Nordvästra Skånes lokaler arrangerar Konstitutet tillsammans med KKV Nordvästra Skåne och Ängelholms kommun en förmiddag full med värdefull information för dig som konstnär.

Var: Helsingborgsvägen 33, Ängelholm
När: 15 mars, kl. 9-13
Pris: 150 kronor inkl. fika. och Peters kompendium
Anmälan: bokning@konstitutet.se

Med mer än 30 års konstnärlig verksamhet i ryggen är Peter Johansson den person som mer än de flesta vet hur man skall överleva som konstnär i dessa bistra tider. Med utgångspunkt i praktiska övningar och egna exempel kommer Peter att ge tips på hur man ger ut böcker, fixar sponsorer, får stipendier, söker offentliga uppdrag samt skatteplanerar! Under föreläsningen får vi följa med på några genomförda projekt, både lyckade och mer bejublade misslyckanden.

Glöm inte att söka Malmö konstmuseums stipendier!

Malmö Konstmuseum förvaltar fem stipendie- och bidragsfonder. Fondernas avkastning skall årligen delas ut som stipendium eller bidrag till konstnärer bosatta och/eller födda i Skåne. Läs mer om hur du ansöker här.

Sista ansökningsdag är 9 februari. 

 

Anmälan till Utvalt 2018 förlängd till 1 februari!

För mer information och om hur du anmäler dig, se Utvalt Skånes hemsida.

Utvalt – konsthantverk, slöjd och form i Skåne 2018 är en jurybedömd vandringsutställning som arrangeras av Konsthantverkscentrum, Skånes Hemslöjdsförbund och Form/Design Center. Projektet främjar den handgjorda formens utveckling inom dagens formområde. Utvalt utvecklas med stöd från Region Skåne. Mer information finns på utvaltiskane.se