Om Konstitutet

Konstitutet är en ideell förening som står för kunskapsspridning, fortbildningar, erfarenhetsutbyten, tvärdisciplinära samarbeten och arrangemang i syfte att främja konstnärlig produktion för södra regionens bild- och formkonstnärer. Vi utgår från Malmö, verkar över hela Skåne och ibland även i andra delar av Sverige.

Konstitutet eventbild

Vårt uppdrag är att stärka bild- och formkonsten i södra Sverige utifrån konstnärernas behov, befintliga produktionsresurser och konstnärsorganisationer. Vår bas utgörs av kollektivverkstäderna i Malmö: KKV Monumental, KKV Grafik, KKV Textil och Mediaverkstaden. Vi samarbetar även med Konstnärscentrum Syd (KC-SYD), Konsthantverkscentrum (KHVC), Konstfrämjandet Skåne, KRO/KIF, DISK och flera andra aktörer inom bild- och formområdet, t ex Skissernas museum i Lund, Fabrikken i Köpenhamn, Moderna Museet i Malmö och Riksutställningar.

Omkonstitutet_liten

Vår verksamhet startade 2013 med en officiell invigning under Gallerinatten i Malmö och har bland annat som målsättning att kartlägga och bättre synliggöra de delar som kan underlätta processen från idé till färdigt verk, se vidare Kunskap, Resurser och Uppdrag. Från hösten 2015  testar vi också  en öppen marknadsplats för utbyten eller försäljning/uthyrning av tjänster, material, ateljéer m.m. konstnärer emellan, se vidare Marknad.

Vill du veta mer om Konstitutet och se vad vi gör? Vi dokumenterar löpande vår verksamhet och de olika arrangemang vi står bakom med minnesanteckningar, bilder, reportage, artiklar m.m. se vidare Dokumentation.

Eller läs mer om: