Press

Om Konstitutet

KONSTITUTET är en ideell förening som står för kunskapsspridning, fortbildningar, erfarenhetsutbyten, tvärdisciplinära samarbeten och arrangemang, med syfte att främja konstnärlig produktion för södra regionens bild- och formkonstnärer.

Presskontakt: Kristian Körner, 0736-18 09 46

ANMÄLAN TILL PRESSUTSKICK

Konstitutets logotyp:

Ladda ner som png