Mer om BBB Konstnärsträffar

imgres Den 27 maj ägde den första konstnärsträffen inom Barnens Bästa Biennal rum på Tjörnedala konsthall. Marie Loft från Konstitutet var på plats:

– Det var välbesökt och kul att se att så många var där. Många intressanta idéer och diskussioner om möjliga samarbeten ventilerades och det ska bli riktigt spännande att se hur det hela utvecklar sig under nästa träff i Höganäs den 29 augusti.

Under 2014 arrangeras sammanlagt fyra seminarier - alla med olika inriktningar - för yrkesverksamma konstnärer kring temat konst och pedagogik. Det sker inom ramen för Barnens Bästa Biennal i samarbete med Moderna Museet, Höganäs kommun, Wanås konst, ÖSKG - Tjörnedala konsthall och Konstitutet.

Till varje träff bjuds externa föreläsare och workshopsledare in som kan lyfta dessa frågeställningar på ett inspirerande och engagerande sätt. Förhoppningen är att seminarierna även ska initiera ett nätverk med konstnärer som är intresserade av frågor som rör konst och pedagogik, vilka senare kan delta i Barnens Bästa Biennal och andra event, där man gärna engagerar en konstnär.

Missa inte kommande träffar: 29/8 Höganäs kommun 1/9 Wanås konst 25/9 Konstitutet i Malmö

Varför konstnärsträffar inom Barnens Bästa Biennal?

Så här skriver Jenny Grönvall, som är projektassistent från Moderna Museet för BBB:

När man talar om barn, unga och konst tänker många på eget skapande, och nämner man konstutställningar för barn, är bilden en utställning med barnteckningar. Det vill vi ändra på.

Grundtanken med Barnens Bästa Biennal är därför att barn och unga runt om i Skåne skall ges möjlighet att möta och uppleva konst som inspirerar, väcker nyfikenhet och vidgar deras universum. I franska Lille har man sedan 2006 ställt ut internationell samtidskonst av hög kvalitet med fokus på barn och unga; innan man bestämmer att visa ett verk ställer man alltid frågan: kan en sjuåring förstå och uppskatta det här? När vi besökte Lille och såg barn, unga och vuxna se konst tillsammans bestämde vi att detta var något för Barnens Bästa Biennal.

Mer info om seminarieserien: http://barnensbastabiennal.se/seminarierserie.html

Vad är Barnens Bästa Biennal?

Barnens Bästa Biennal är en bildkonst festival för barn och unga i Skåne där fokus ligger på barn och ungas möte med konst. Festivalen som inträffar vartannat år äger simultant rum på olika konstinstitutioner och andra platser där man kan se konst över hela Skåne. Förutom visningar, verkstadsaktiviteter, pedagogiska material, performancer, happenings och annat som händer hos de medverkande aktörerna så produceras det konstutställningar med barn och unga som huvudsaklig målgrupp till varje biennal.

Mer info: http://barnensbastabiennal.se/

Barnens Bästa Biennal