DOK: BB konstnärsträffar 2014

KonstnärsträffUnder 2014 samarbetade Konstitutet och Moderna Museet inom ramen för Bästa Biennalen genom att gemensamt arrangera fyra konstnärsträffar med olika teman på olika platser i Skåne. Syftet var att starta en dialog kring konst för barn och unga ur ett konstnärligt perspektiv för ett nytt grepp om samtidskonst och förmedling. Den 25/9 stod Konstitutet värd för konstnärsträffen på Grand i Malmö.

 

Seminarium på Grand i Malmö 25/9-2014

Ta del av programmet.

"Det finns ett slags rasism mot barn i konstvärlden", sa konstnären Lisa Jeannin under sin presentation på Konstitutets och Moderna Museets konstnärsseminarium på Grand i Malmö. "Till skillnad från oss vuxna, som oftast behöver förklaringar och texter att luta oss mot, förstår barn nästan alltid direkt vad det är man håller på med", berättade hon också.

Lisa Jeannin och hennes medkreatör Rolf Schuurmans har gjort flera verk för och med barn. På Grand visade hon t ex  filmen "Den universella cirkeln" och jättespindeln "Storyteller" som hänger i taket på Höglundaskolan i Haninge. Moderator för dagen var genusvetaren Rebecca Vinthagen. Föreläste gjorde också konst och genusvetaren Ellen Suneson, efter att Greta Burman informerat om arbetet med Bästa Biennalen som Barnens Bästa Biennal numera kallas. Dagen avslutades med gruppdiskussioner med olika fokus på konstförmedling i förhållande till normkritiska värderingar. 

Dokumentationmarika