DOK: Ragna Berlin Konstpool 2015

Ragna BerlinDen 23 april höll Ragna Berlin föredrag på Konstitutet om Konstpool som ska underlätta för såväl konstnärer som beställare och effektivisera processer som rör alla former av ansökningar och utlysningar, såsom beställd konst, utbildningar, stipendier, utställningar, residencies etc.

Vem är Ragna Berlin? Konstnär, verksam i New York under 12 år, tillbaka i Sverige sedan 2012, initiativtagare till sajten och ansökningssystemet: www.konstpool.se

 

Varför Konstpool?

I USA finns en rad sådana här sajter, som Ragna Berlin använde aktivt under tiden hon var verksam där, kunde fåupp till 50 utlysningar per dag, gick kontinuerligt in och tittade, valde ut det som passade henne och hennes eget konstnärskap.

Ex Call for Entry Café

https://www.callforentry.org/

Kristian Körner från Konstitutet och Ragna Berlin från Konstpool

Något liknande fanns inte i Sverige, utlysningar börjar komma allt fler, inte bara stipendier, utan även uppdrag, utställningar etc men det är fortfarande relativt nytt.

Konstnären Tony Roos från Göteborg (västkusten), som satt i system att överklaga; varit i domstol flera gånger, bl a mot Statens konstråd, har starkt bidragit till att ändra marknaden för offentlig konst, som nu alltmer präglas avöppna utlysningar i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Se bl a

http://www.expressen.se/gt/kultur/dyr-rattvisa/

  • Den offentliga konstmarknaden har en omsättning på 30 miljarder kronor/år.
  • Det finns ca 5 000 verksamma konstnärer i Sverige, vilket motsvarar 60 000 kr/konstnär.

Bäst konst produceras när den kreativa processen är ostörd, och har givna strikta ramar. (visar bl a en studie av Teresa Amabile påHarvard Business School)

Konstpool ska underlätta för såväl konstnärer som beställare och effektivisera processer som rör alla former av ansökningar och utlysningar: beställd konst, utbildningar, stipendier, utställningar, residencies etc.

LOU – Lagen om offentlig upphandling, ursprung i 1800-talet i syfte att ge alla medborgare möjlighet att sälja till det offentliga, krav på transparens och på att beslut ska kunna motiveras, i USA finns ingen LOU, däremot starka antidiskrimineringslagar som bidrar till transparens.

Ragna avsatte inledningsvis sex månader för att bygga Konstpool, en sajt som motsvarade de amerikanska, i Sverige. Nu har snart tre år gått. Under dessa år har hon varit i kontakt med en rad konstorganisationen, myndigheter och kommuner, undersökt hur de arbetar och vilka behov de har. Systemet är nu äntligen klart att lanseras. Så snart första kunden lägger in en utlysning är det igång.

Konstpools system

Ragna Berlin om Konstpool

Två förfaranden: annonser och ett digitalt verktyg för att ansöka, ta emot ansökningar och kommunicera.

Ansökningsförfarande

En beställare/administratör lägger upp information om utlysningen och skapar ett ansökningsformulär.

Ansökningen görs individuellt även om den innefattar flera personer, en juridisk person måste ta ansvaret.

Medsökande skrivs in i ansökningsformuläret.

Konstnärer får en egen profil och portfolio med arbetsprover som de återanvänder och/eller förnyar inför varje ansökan.

Efter sista ansökningsdagen kan administratör och eventuella jurymedlemmar se alla ansökningar som kommit in inkl arbetsprover bifogade till ansökan.

En fördel med Konstpools system är att det är privat, därför behöver inte ansökningsprocessen, utan endast ansökan, arkiveras till skillnad från de krav som t ex Bildkonstnärsfonden måste följa. Detta gör Konstpool mer användarvänligt.

Krav på ekonomisk ersättning och LOU?

Systemet följer LOU men styr inte de som använder systemet och kan därför inte garantera att användarna följer LOU. Upphandlingar ser idag fortfarande väldigt olika ut, privata aktörer har ofta bristande kunskaper när det gäller att anlita och arvodera konstnärer. Hur kan de utbildas? Ökad transparens och överblick via Konstpool kan förhoppningsvis bidra till ökad kunskap och mer standardiserade förfaranden. Administratörer uppmuntras att ange mer precis information i sina utlysningar för att därigenom främja fördjupad kunskap och kompetens.

Upphandling med intresseanmälan består av två urval

1) Personens/företagets kompetens 2) Det som väljs ut/anbud

Kostnadsstruktur

Uppdragsgivarna betalar för Konstpools tjänster, inte konstnärer

Kostnad: 5 000 kr + procent på budgeten, någonstans mellan 5 000 och 15 000 för det offentliga, med flera utlysningar per år så reduceras priset. För andra organisationer får betalningen anpassas till betalningsförmågan.

Privat beställare vs Offentlig beställare

  • Privat beställare: förhandlingsbar budget, ofta okunniga, konstnären har stort ansvar och får stort inflytande över processen, blir ofta själv projektledare
  • Offentlig beställare: fast budget, konstnären har mindre ansvar, konstkonsult blir projektledare

Oavsett vill konstnären göra ett bra verk och få rimligt betalt för idé och nerlagt arbete.

Kommentarer från publiken

Föredragspublik

Blir ett skarpare verktyg eftersom systemet även inkluderar andra konstnärskompetenser.

Många vet inte hur man söker till befintliga och återkommande utställningar, ex på Klippans Konsthall, man missar många bra konstnärer eftersom de inte vet när ansökningen äger rum eller att möjligheten ens finns, ett system som detta ökar utställares urval och ger fler konstnärer en chans att vara med i uttagningsprocessen, vilket i sin tur kan höja nivån inom området generellt.

Användandet av Konstpool kommer resultera i ett stort statistiskt underlag. Hur kommer Konstpool handskas med den informationen? Kan den komma att säljas vidare till myndigheter och andra intressenter? T ex:

  • Hur många konstnärer ansöker?
  • Var är de bosatta?
  • Hur rör de på sig?
  • Hur blir urvalen?
  • Hur många män och kvinnor?
  • Summor o s v?

Det stämmer att allt underlag kommer att finnas i Konstpool, men det finns inget verktyg för att sammanställa det. Konstpool har avsagt sig möjligheten att sälja personuppgifter, men bidrar däremot gärna med underlag till forskning (vilket också ska skrivas in i avtalet). Statistiken kan spegla vilka som är förfördelade, marknadens utveckling etc.

Arkiv/register

En utlysning kan ligga uppe ett år och fungera som ett register. Kuratorer kan använda Konstpool som ett verktyg för att hitta fler konstnärer.

Ragna Berlin har aktivt jobbat med Konstpool under flera år. Trots detta bygger man upp nya register där man ber konstnärer att lägga upp verk runt om i Sverige, ex i Göteborg och Jönköping.

I New York under 2000-talet upprättades enorma sökregister, som efter några år lades ner igen, p g a att de inte hölls uppdaterade och blev övermäktigt stora.

Även Konstitutet lägger ut utlysningar via sin hemsida och ser Konstpool som en viktig kanal för att bevakningen och synligheten ska kunna förbättras på ett nationellt plan där Konstitutet står för mer lokal bevakning. Konstitutet ska ha en samlande funktion och använder därför hellre ett befintligt system som fungerar än att bygga upp ett nytt som konkurrerar.

Ragna Berlins erfarenhet i kontakt med olika kommuner är att konstenheter och upphandlingsenheter inte pratar samma språk och att båda parter ser fördelar med Konstpool som ett verktyg vid upphandling.

I slutändan handlar det om att vända på steken, öppna upp marknaden och underlätta för konstnärer att mer aktivt välja uppdragsgivare i stället för att sitta som panelhönor och låta dem välja oss.

Frukt, kaffe och te som avslutning

Dokumentationmarika