Jonas Liveröd

Jonas LiverödJag har under det senaste året haft med Konstitutet att göra i flera sammanhang. Dels som deltagare på en av deras kurser (gips/gjutning) och dels som föreläsare (Konstnärer Pratar Konst). Jag har även lämnat in förslag på nya kurser och tror att jag kan ge en helhetsbild av deras verksamhet.

Utan att måla upp en hyllningsrapport så måste jag säga att jag tycker deras initiativ såväl i det teoretiska (föreläsning mm) som i det praktiska (kurser, workshops) fyller luckor och uppfyller behov som finns på den sydsvenska konstscenen. Verksamheten är ju i ett tidigt stadie men känns som om det är under ständig utveckling och engagemanget är stort.

Som föreläsare gavs jag i tät dialog med Konstitutet stort utrymme att komma med förslag om form och innehåll, och de bidrog även med ett smidigt och engagerat arbete i alla praktiska delar av den.

I fallet där jag var kursdeltagare så tyckte jag kursen gav mycket av det jag önskade, en kompetent kursledare och en bra introduktion till material och tekniker som jag ville veta mer om. Kurser av denna typ i praktisk teknik för professionella konstnärer är ju annars svåra att få tag på, men är viktigt för att kunna utveckla sig i nya material och uttryckssätt.

Öppenheten i deras verksamhet är en viktig faktor, att där finns utrymme för att prova nya ideer, lösningar och sammanhang. Att man som konstnär kan komma med förslag och input i verksamhetens form gör att det äntligen känns som ett sammanhang som arbetar på konstnärers villkor och faktiska behov. Jag tycker Konstitutet fyller en viktig roll mellan institutioner, kollektivverkstäder, gallerier och konstnärer och jag tror och hoppas att verksamheten kommer expandera och utvecklas.

Jag kommer definitivt att delta i deras verksamhet framöver och kommer också att rekommendera andra att samarbeta med Konstitutet. Om ni har andra frågor så tveka inte att höra av er.

Med vänliga hälsningar, Jonas Liveröd, konstnär delvis bosatt i Skåne

Röstermarika