Kerstin Bergendal

Kerstin BergendalFör mig som medverkande i seminariet Fasta och temporära rum hösten 2014, verkade Konstitutet vila i en identitet som arena eller plats för en kollegial dialog. Fokus är satt på att utforska vad samtidens konstnärliga strategier innebär, och vad de kan tänkas att odla fram på sikt. Flera av konstnärerna bakom Konstitutet har gått på Konsthögskolan i Malmö och tar alltså med sig in i organisationen allt vad detta innebär av begreppslig och yrkesmässig insikt och erfarenhet. Organisationen ger intryck av att vara stringent organiserad, och ändå är man samtidigt mitt i en process, mitt i en levande intern diskurs.

I ett längre tidsperspektiv, och givet att man uppnår ekonomiskt såväl som kollegialt kritiskt stöd i denna inledande fas, skulle Konstitutet kunna fylla en mycket viktig roll som samlande faktor på en sydsvenska konstscenen. Det kan bli ett rum för professionens egen fördjupade och självkritiska reflektion om våra egna begrepp och metoder.

Kerstin Bergendal, konstnär, DK

Röstermarika