DOK: N15 #1 - Lisa Nyberg 2015

Lisa Nyberg "Marginalen, lyssnandets praktik och viljan till förändring"Den 12 november var det premiär på STPLN i Malmö för N15 - Queera strategier för konstproduktion. Serien är curaterad av Julia Björnberg och Ellen Sunesson, uppdelad i 5 block à 3 föreläsningar. Första blocket Aktivistisk pedagogik inledde Lisa Nyberg  med  Marginalen, lyssnandets praktik och viljan till förändring.

 

Lyssna på Lisa Nybergs föreläsning

https://soundcloud.com/konstitutet/n151-lisa-nyberg-marginalen-lyssnandets-praktik-och-viljan-till-forandring

Ta del av Lisa Nybergs powerpoint Klicka här för pdf (öppnas i nytt fönster)

Med ljud och bildspel

Om premiären i bild och text

Ett trettiotal personer från Malmö med omnejd tog del av föreläsningen på plats. Kvällen började med mingel, smörgåsar, kaffe och te. Lisa Nyberg med andra föreläsningsdeltagare i foajén. Fika och mingel i foajén och vid scenen inför föreläsningen.

Strax efter 18 inledde sedan curatorerna Julia Björnberg och Ellen Sunesson med en introduktion om serien, dess första block Aktivistisk pedagogik och föreläsare Lisa Nyberg.

Curatorerna Julia Björnberg och Ellen Sunesson introducerade kvällen.

Varför inleda en serie om queera strategier och konstproduktion med pedagogik? Av flera anledningar, menade Ellen Sunesson. Det är ett intressant och viktigt redskap inom antirasistisk, feministisk och queer konst. Den har t ex både kritiserats för att den ofta tar sig ett tolkningsföreträde och vill berätta hur saker ska förstås och ses på, men också använts i syfte att nå fler målgrupper eller lyfta fram marginaliserade, subjektiva, politiska och i allmänhet parallella perspektiv än de som förmedlas.

Ett trettiotal kom för att lyssna på Lisa Nyberg.

Som exempel nämnde Sunesson bl a konstnären Fia Backströms audioguide med antirasistiska och feministiska tolkningar av andra paviljongers verk under Venedigbiennalen 2011 och hur den antirasistiska och feministiska organisationen och plattformen Interfem arbetat med konstinstitutioners verkskyltar. Därefter presenterades kvällens föreläsare Lisa Nyberg som en av Malmös och Sveriges mest kända konstnärer som idag jobbar med aktivistisk pedagogik som konstnärlig praktik.

Lisa Nyberg inleder.

Kommande block inom N15, avslöjade Julia Björnberg, kommer t ex handla om begär, skam, amatörism och misslyckande. Syftet med serien är att lyfta de samtal som förs av konstnärer och andra aktörer inom konstfältet kring hur man ska producera och verka som konstnär på en konstscen som är konstscen som är patriarkal, heteronormativ, rasistisk och funkofobisk osv. I samtalet som planeras i 15 delar bjuds svenska och internationella konstnärer, teoretiker och andra aktörer från konstfältet in för att problematisera och diskutera ämnet.