DOK: KPK3 i Skåne 2015

kpk_landskrona_litenInom ramen för Bästa Biennalen arrangerade Konstitutet tre KPK-samtal på tre olika platser i Skåne: Kristianstad, Tomelilla och Landskrona. De två sistnämnda ingick även i det av Kulturkontakt Nord stödda projektet Outreach som Konstitutet driver i samarbete med bl a Fabrikken i Köpenhamn.

KPK3.1_3
Nedan kort sammanfattning, bilder och citat.

KPK 3.1 Fre 23 okt, kl 10 Kristianstads konsthall Samtalsledare: Kristian Körner

Sju personer samlades i Kristianstad för att ta del av det av Kristian Körner ledda samtalet med rubriken "Den konstnärliga processens pedagogik?". Whiteboards användes för att under samtalets gång anteckna och dokumentera tankar, idéer och slutsatser. "Intressant" och "givande" var gruppens utlåtande efteråt och önskemål om en uppföljning och fler KPK-samtal i Kristianstad.

KPK 3.2 Ons 28 okt, kl 13 Tomelilla Jazzarkiv Samtalsledare: Cecilia Sterner & Magnus Ottertun

Sju personer samlades även i Tomelilla för att ta del av Cecilia Sterners och Magnus Ottertuns första KPK-samtal: Konst, När?

KPK 3.3 Fre 30 okt, kl 10.30 Landskrona Museum Samtalsledare: Cecilia Sterner & Magnus Ottertun

I Landskrona blev vi tio personer - alla närvarande fick skriftligt svara på frågan: Vad bidrar konstnären med (för kompetens) i t ex relation till en pedagog?

Några av svaren:

”Man har et kendskap og erfaring med en kunstneask proces. Processen har mange aspekter, materialinsamling, teknik. Og en viktig del er det rum, hvor man udfordrer sig selv, hvor alt er uvist och ukent. Og der kan noget nyt opstå. Det er kunstneren äexspert' i.”

”Hur man kan bejaka det egna personliga uttryckssättet.”

”Hjälpa dom att hitta barnet i sig och mer spontana och djupa personliga erfarenhet om den konstnärliga processen, framförallt komma över rädslan att misslyckas.”

”Förskjuta perspektiv, vända upp och ner”

”Fantasi är viktigare än kunskap.” (A. Einstein)

”Att man kan se mer än det man ser”

”Befinna sig i mellanrummet, i processen i fantastikens inslag av poesi med inslag av olika hantverk.”

”Tänka utanför ramen"

Bakgrund

KPK – Konstnärer Pratar Konst – är en serie samtal om konst av, med och för yrkesverksamma konstnärer och angränsande yrkeskategorier.

kpk-logga_mailchimp

Serien startade på initiativ av konstnärerna Jenny Grönvall och Mathias Kristersson som höll i ett första KPK-nedslag på Malmö Konsthall den 21 maj 2014.

Konsthallen i Malmö

KPK2 hölls den 30 november 2014 på konstgalleriet Krets i Malmö.

KPK2:KRETS

Detta andra KPK-samtal leddes av konstnären Jonas  Liveröd och utgick från det avgränsade temat "misslyckandet"

KPK2

Dokumentationmarika