DOK: The Big Draw 2016

Deltagare i The Big Draw på Malmöfestivalen 2016Under Malmöfestivalen den 14 och 18 augusti arrangerade vi två tillfällen med tecknandet i fokus utanför Stadsbiblioteket, under ledning av konstnärerna Zardasht Faraj, Helena Fernández-Cavada och Thomas Holm. Konceptet hämtade vi från den internationella teckningsfestivalen The Big Draw. Under första tillfället började det dessvärre regna, vilket försvårade genomförandet, men det andra tillfället gick riktigt bra. Och många kom för att teckna ...  

Eller som konstitutaren Marie Loft, som var på plats andra tillfället, skrev när allt var avklarat:  "Torsdagen samlade ett 60-tal personer som satt och tecknade både energiskt och med glädje! Somliga satt kvar till det var slut, några bara en kort liten stund, vissa tecknade för första gången i livet, andra slöt upp för att delta vid båda tillfällena. Och folk kom från alla håll och kanter. Underbara Malmö!"

Under första tillfället var konstitutarna Kristian Körner och Robert Moreau på plats. Taskigt väder till trots blev det helt okej uppslutning utanför Stadsbiblioteket med spontana möten, samtal och tecknande i den mån de gick. Och våra tre teckningsinstruktörer höll humöret i topp. Nedan Thomas Holm, Zardasht Faraj och Helena Fernández-Cavada med The Big Draw-deltagare.

Thomas Holm med The Big Draw-deltagare

Dokumentationmarika