Rapport från The Big Draw

Ett hundratal personer dök glädjande upp under våra två The Big Draw-tillfällen under Malmöfestivalen för att teckna tillsammans med konstnärerna Helena Fernández-Cavada, Thomas Holm och Zardasht Faraj. – Somliga satt kvar till det var slut, några bara en kort liten stund, vissa tecknade för första gången i livet, andra slöt upp för att delta vid båda tillfällena. Och folk kom från alla håll och kanter, berättar vår projektledare Marie Loft efter det andra tillfället.

Stort tack alla som kom!

Se bilder och läs några rader om eventet under dokumentation här.

Arkivmarika