DOK: N15 #4 – Temi Odumosu 2016

temi10Den första föreläsningen i det andra kapitlet Omskrivningar/re-writings inom serien N15 - Queera strategier för konstproduktion hölls av Temi Odumosu den 22 september på Dunkers kulturhus i Helsingborg, i samarbete med Bästa Biennalen. Föreläsningen var samtidigt en del av Mångfaldsveckan i Helsingborg.

Före den publika föreläsningen höll Temi Odumosu workshopen  "Put in the Box - Telling stories with what we have" för särskilt inbjudna Bästa Biennalen-arrangörer. Efter en kort introduktion plockade Temi ur en låda fram en rad olika föremål. Varje deltagare fick därefter välja ut ett eller flera föremål och utifrån dessa berätta en historia om sig själva.

Bilder från workshop med "Bästa Biennalare"

Decolonial politics in care of the archive var rubriken på Temis föreläsning, som rikt illustrerad gick in på hur arvet efter kolonialismen kan medvetandegöras och bearbetas med utgångspunkt i konst och arkivmaterial som fotografier och journaler.

Bilder från Temi Odumosus föreläsning

Föreläsningen spelades in för publicering på Konstitutet Poddsändning.

In English
This talk explores an evolving research method for working with challenging historical material representing people of African descent in archives. It focuses on performances and practices that seek to counteract the enduring violence of colonialism by returning voice, dignity and agency to those (past and present) denied their humanity.

About Temi Odumosu Temi Odumosu is an art historian, creative educator, and postdoctoral researcher for the Living Archives Research Project at Malmö University. Her international research and curatorial practice is concerned with the visual politics of slavery and colonialism, Africa in the archives, Afro-Diaspora aesthetics, and more broadly questioning how images influence and challenge authentic human recognition. Her upcoming book Africans in English Caricature 1769-1819: Black Jokes, White Humour will be published by Brepols in the summer of 2016.

Photo: Louise Haywood

More info:

About Temi Odumosu About Living archives

Dokumentationmarika