DOK: Outreach 2015–2016

Outreach_litenProjektet Outreach drevs av Konstitutet i Malmö och Fabrikken i Köpenhamn, med stöd av Kulturkontakt Nord, från juli 2015– december 2016. Syftet var att skapa möten mellan konst, barn och unga genom yrkesverksamma bild- och formkonstnärer samt utveckla de senares pedagogiska kompetens.

 

Inom ramen för projektet arrangerades ett antal samtalsforum för konstnärer i Skåne, bland annat i samband med Bästa Biennalen, en konstbiennal med fokus på tillgänglighets- och publikfrågor, barn och unga. Här diskuterades frågor som till exempel vad vad det innebär att vara konstnär och arbeta pedagogiskt och vad det kan bidra till i skolans eller i en konstinstitutions verksamhet. Samtalsledare var konstnärerna Cecilia Sterner och Magnus Ottertun.

Bilder från konstnärssamtal på Landskrona museum

På Fabrikken i Köpenhamn arrangerades workshops där svenska och danska konstnärer mötte ett 40-tal barn från Amager Fælled Skole. Här fick eleverna arbeta med mosaik utifrån självvalda symboler hämtade från intressen, relationer eller egen identitet. Ansvariga konstnärer var Carina Zunino och Karen Land Hansen.

Bilder från workshopen på Fabrikken

 

Mer om processen kan du läsa genom att klicka här.Fabrikken_ws

Mål i Outreach
  • Konstnärer från Fabrikken (DK) och Konstitutet (SE) skall arbeta praktiskt och dela erfarenheter i att arbeta pedagogiskt med utgångspunkt i konsten.
  • Barn och unga skall delta i konstnärsdrivna WS för att få insikt i kreativa metoder som kan stärka den unga individen, i mod och att kunna navigera självständigt i en komplex tid.
  • Metoder och processer från de gemensamma WS skall utvecklas, dokumenteras och publiceras för erfarenhetsspridning.
  • Nya kunskaper och metoder skall inhämtas från övriga Norden, inom det pedagogiska området.
Projektet ville bidra till:
  • Utveckling och nytänkande för att konsten lyfts fram och står i fokus för mötet med barn och unga.
  • Att vidga arbetsfältet för bild- och formkonstnärer samt ett mer aktivt förhållande till konsten.
  • Ett nytänkande och ett närmande som kan betyda att konstpubliken föryngras, vitaliseras och får ett verktyg (kreativitet) som är nödvändigt för unga människor att navigera i samtiden.

Med stöd av:

kkn-rgb-dk

Dokumentationmarika