Kulturlunch på Malmö Live

Välkommen på kulturlunch med samtal och presentationer kring frågan om ett nytt konstmuseum.

OBS: anmälan via malmo.se/kulturstrategi senast den 22 februari 2017. Begränsat antal platser.

Tid: Torsdag 2 mars kl 11.30-13.15 Plats: Malmö Live, Green Room Vi bjuder på lätt lunch.

På vilket sätt kan ett konstmuseum i nya lokaler bidra till framtidens Malmö? Var ska konstmuseet ligga för att funka bäst? Vilka exempel kan vi lära av ute i världen för att ta processen i rätt riktning? I oktober 2016 fick Kulturförvaltningen i uppdrag att utreda behovet av ändamålsenliga lokaler för Malmö Konstmuseums verksamhet. Utredningen sattes igång vid årsskiftet. Nu är det hög tid att inleda dialog med Malmös konst- och kulturliv.

Ta chansen att träffa Sylvia Björk (S), kulturnämndens ordförande, Elisabeth Lundgren, Kulturdirektör Malmö stad, Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Cecilia Widenheim, Chef Malmö Konstmuseum, Jarl Hoffman, avd. chef Lokal och säkerhet samt Danjela Duljan Krizanec, programarkitekt och Gustav Aulin, landskapsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret. Dina synpunkter behövs för det fortsatta arbetet!

Kulturförvaltningens kulturlunch är en mötesplats för olika aktörer inom Malmös kultursektor med fokus på nätverkande. Med kulturluncherna vill kulturförvaltningen sammanföra folk från det fria kulturlivet, kulturinstitutionerna, studieförbunden och andra berörda aktörer.

ArkivKonstitutet Admin