Outreach förbereder inför större pilotprojekt

Den sista december 2016 avslutades projektet Outreach. Projektet drevs av Konstitutet i Malmö och Fabrikken for Kunst og Design i Köpenhamn, med stöd av Kulturkontakt Nord, från juli 2015 till december 2016. Skärmavbild 2017-02-16 kl. 14.48.39

Syftet med projektet var att skapa möten mellan konst, barn och unga genom yrkesverksamma bild- och formkonstnärer samt utveckla de senares pedagogiska kompetens.

Inom ramen för projektet arrangerades ett antal samtalsforum för konstnärer i Skåne, bl. a. i samband med Bästa Biennalen, en konst- biennal med fokus på tillgänglighets- och publikfrågor, barn och unga. Samtalsledare var konstnärerna Cecilia Sterner och Magnus Ottertun. På Fabrikken i Köpenhamn arrangerades också workshops där svenska och danska konstnärer mötte ett 40-tal barn från Amager Fælled Skole. Här fick eleverna arbeta med mosaik utifrån självvalda symboler hämtade från intressen, relationer eller egen identitet. Ansvariga konstnärer var Carina Zunino och Karen Land Hansen.

Projektet planeras tas vidare och övergå i ett större pilotprojekt under 2017.

 

ArkivKonstitutet Admin