Gå med i DIK:s expertgrupp!

DIK, fackförbundet för kultur och kommunikation, driver sedan en tid tillbaka ett förslag om att 250 miljoner ska gå från Arbetsmarknadsdepartementet till Kulturdepartementet. Har du idéer om hur pengarna bäst skulle användas? Anmäl dig till DIK:s expertgrupp för kultur, medier och nationell digital strategi! Expertgruppens uppdrag är att arbeta fram konkreta förslag på hur pengarna kan användas bäst. Gruppen har mandat att tänka fritt och stort, men ska bygga vidare på tidigare expertgruppers slutsatser. För med information och ansökan, klicka här. Anmälan ska vara inne senast den 31 maj.