Konstnärliga gestaltningsuppdrag Skellefteå Kulturhus

Skellefteå kommun bjuder nu in till en upphandling gällande konst till kulturhuset. Konsten ska ta hänsyn till byggnadens arkitektur och bidra till en visuellt attraktiv miljö. Den ska även förstärka varumärket och den värdegrund som kulturhuset kommer att vila på. Den konstnärliga gestaltningen för kulturhuset är fördelat på tre olika gestaltningsuppdrag: exteriört, interiört samt ett interaktivt verk. Senast den 2 juni ska intresserade konstnärer lämna in en anbudsansökan. Ansökan göra via kommunens upphandlingssystem e-avrop, länkar till de olika uppdragen finns här: exteriör gestaltning, interiör gestaltning samt interaktiv gestaltning Besked om vilka som vunnit de tre gestaltningsuppdragen kommer tidigast i november.