Konstnärliga gestaltningsuppdrag i Regionens Hus Göteborg och Skövde

Konstenheten annonserar nu om nya konstnärliga gestaltningsuppdrag i Regionens Hus i Göteborg och Skövde. Intresseanmälan är öppen fram till och med den 27 augusti. Logga in i upphandlingsportalen för mer information! Kortfattad information om uppdragen finns även på konstenhetens hemsida.

Kontaktperson är Julia Lang, Epost: julia.lang@vgregion.se tel:  070-020 59 82