DOK: KPK#4 Observer Ghost

Konstitutets senaste KPK, Konstnärer Pratar Konst,i samarbete med Galleri Rostrum i Malmö hölls av den syriske konstnären Muhammad Ali med titeln Observer Ghost. Samtalet kretsade kring gränsdragningen mellan konstnärens roll, som observatör respektive kreatör, och hölls på engelska. Nedan följer Alis egna bilder och reflektioner från samtalet. Vi vill tacka alla medverkande konstnärer och Galleri Rostrum för ett spännande och inspirerande samtal!

For a translation in english, se below.  Muhamad Ali – KPK5 Observer Ghost, en sammanfattning av samtalet: Vi startade diskussionen om Observer Ghost med hur man kan ställa frågorna från olika synvinklar. Detta öppnade upp för ett intimt samtal om konst och vårt arbete i allmänhet.

I samtalet kring Observer Ghost började jag med att berätta om bakgrunden och erfarenheten kring ämnet. Detta gav öppningar till diskussioner med alla deltagarna. Vi delade våra erfarenheter och våra respektive konstnärliga uppfattningar.

Diskussionen var fruktbar för oss alla, vi delade olika detaljer om processen i vårt arbete och vi tog utgångspunkt i det som motiverar och inspirerar oss i vårt arbete. I samtalet lyfte vi även de hinder och motgångar som formar våra verk och vad som skapar nya möjligheter.

Jag pratade om olika poeter och filosofer som inspirerat mig i mitt arbete och deltagarna var intresserade av att veta mer om att arbeta med konstnärliga processer under svåra omständigheter. Vi pratade också kring hur konst kan vara en viktigt möjlighet att visa upp andra versioner än de vi vanligtvis ser i media. När blir konstnären en Observer Ghost? Diskussionen var så intressant att vi helt glömde bort tiden. Hela samtalet var en utmärkt möjlighet för mig att träffa konstnärer som är baserade i Sverige, ta del av deras erfarenheter men också fråga om svårigheter jag ställs inför när jag deltar i konstscenen, samtidigt som fick jag möjligheten att dela mina erfarenheter från mitt land och olika platser där jag ställt ut min konst. Samtalet varade i fyra timmar och vi hade kunnat fortsätta ännu längre. När jag lämnade samtalet var jag full av energi och motiverad att fortsätta mitt arbete och mina observationer.

(english version): The latest KPK-discussion, Konstnärer Pratar Konst (Artists Discuss Art) in collaboration with Galleri Rostrum in Malmö, were held by Syrian artist Muhammad Ali, entitled: Observer Ghost. The conversation revolved around the boundary between the artist's ro an observer and creator, it was held in English.

About our open table and our "Observer Ghost" Discussion The meeting on Rostrum gallery was great opportunity for me, to discuss my idea but also to hear what the others are thinking about it, how they receive it, how they will react to it, what they can add to the subject and what their own creative ideas and subjects they have The open table discussion opened up for an intimate talk about art, and our work in general, then we start to discuss the subject and how to approach the questions from different angles. I discussed my proposed subject "Observer Ghost" and shared the background and my experience which also open the discussion with the other participants to share their own experience and their own artistic opinion. The discussion was fruitful for all of us to share art and different details about the process of our work, starting from what will motivate us and inspired us in our work, the obstacles we will face it sometimes to create our works and what will support our work. I was talking about different poets and philosophers that inspired me in my work and the participants were interested to know more about making art in difficult times, we also talked how much art is important to show different realities than what you will see in the media The discussion was so interesting and went very well that we didn`t realize that we spent a long time. It was an occasion to share experience, speak together, know each other, exchange ideas and thought and plan to meet in the future again and to be in contact. It was great opportunity for me, to meet artists based in Sweden, to share with them my experience, listen to their experience but also ask them about some difficulties I am facing here to take part in the art scene here, like understand the logistic details (taxes, registration. Application…etc...)

At the same times, I share with them my experience in my country and other places in different countries where I exhibited. The talk went from 10 to 2.00 pm and we didn`t expect that we will stay all this time sharing ideas and having something to talk about it. I left the talk full of energy and motivation to observe and work more to be continued…