Fortbildning: Träsnitt och textiltryck

Tre dagars fortbildning i textila uttryck med Fredrik Lindqvist i samarbete med KKV-Grafik och KKV-Textiltryck, Malmö

Den 23-25 oktober anordnar Konstitutet en fortbildning i träsnitt och texiltryck på tyg. Under fortbildningen kommer deltagarna arbeta med motivet som tecknas upp på MDF-plattor för att därefter skäras ut. Deltagarna får handledning i hur man jobbar med kniv och sedan bygger upp bilden med hjälp av de olika trycken. Under fortbildningen blandas ett modernt sätt att trycka grafik med textilkonstens många möjligheter. Det grova och aggressiva träsnittet står här i stor kontrast till det mjuka tyget. Möjligheterna och uttrycksätten för den här fortbildningen är oändliga!

Handledare är konstnären Fredrik Lindqvist som bor och arbetar i Tyskland.

Teori: Genomgång av träsnittets möjligheter och hur man använder knivarna för att bygga upp bilden. Presentation av tidigare genomförda verk med fokus på olika teknikers uttryck. I KKV-Grafiks verkstad går vi igenom tryckprocessen, vilka tyger och färger som lämpar sig för tryckning och hur man arbetar med flerfärgmönster.

Praktik: Motiven skärs ut i MDF. Du blir vägledd under arbetets gång hur man effektivt använder knivarna. Du får prova på olika textilmaterial och vi diskuterar vilka som lämpar sig bäst för det aktuella trycket. Det praktiska arbetet avslutas under dag 3 med genomgång av tryckpressen och tryck på KKV-grafik i Malmö.

Schema

Dag 1, 23 oktober. Heldag, kl. 9–16

Vi går igenom upplägget på workshopen, möjligheter i utförande och tittar på genomförda verk. Det praktiska arbetet startar med att MDF-plattorna skärs till och bearbetas. Motiven skissas upp och efter genomgång av knivarna är det dags att börja skära ut träsnittet under handledning.

Dag 2, 24 oktober. Heldag, kl. 9–16

Det praktiska arbetet fortsätter under handledning. Deltagarna får under arbetets gång, genom diskussion med handledaren, metoder för att bygga upp bilden på ett intressant och kontrastrikt sätt. Vi går igenom vad den färdigt utskurna plattan kan användas till och vilka tyger som fungerar bäst för sista dagens tryckning.

Dag 3, 25 oktober. Heldag, kl. 9–16

Vi går kort igenom hur man arbetar med tryckpressen, infärgning och vilka möjligheter det finns för tryck på textil. Därefter påbörjas tryckning av motiven hos KKV-Grafik. I och med att man kan trycka plattan om och om igen uppstår spännande möjligheter att testa olika bildlösningar. Fortbildningen avslutas med ett gemensamt samtal över resultaten och utvärdering.

Om handledaren

Fredrik Lindqvist är konstnär, ursprungligen från Kristianstad som bor och verkar i Tyskland. Efter utbildning vid konsthögskolan i Umeå och konstakademin i Düsseldorf är Lindqvist nu verksam som en högst originell textilkonstnär. Lindqvists textilkonst består av stora tryckta textilier och tredimensionella dockor, fjärilar och insekter som bär tryck av träsnitt. Med hjälp av sina verk kan han bygga hela rumsinstallationer, installationer som ofta är byggda från ett barns perspektiv. Såhär beskriver han själv sina verk: ”Överdimensionerade insekter och fjärilar har fört tankarna till mardröm och skräckfilm där blandningen av mjuka dockor, humor och obehag har stått i stor kontrast till varandra”.

Alla detaljer

När: 23-25 oktober Var: Konstitutet, c/o KKV Monumental, Bragegatan 15, 214 30 Malmö samt i KKV-Grafiks lokaler. Antal utbildningsplatser: 15 Handledare: Fredrik Lindqvist Språk: Svenska/engelska/tyska Avgift: 900 kr + 200 kr i materialkostnad Anmälan: bokning@konstitutet.se Information: info@konstitutet.se Viktigt: Anmälan är bindande efter inbetald avgift! Vid förhinder och avanmälan senast tre dagar innan utbildningsstart återbetalas 50 % av avgiften. Vid förhinder på grund av sjukdom återbetalas hela avgiften mot uppvisande av läkarintyg. Reservation för inställd utbildning vid för lågt deltagarantal. Utbildningsansvariga: Kristian Körner och Robert Moreau.


Konstitutet erbjuder ett specialiserat utbud av fortbildningar för yrkesverksamma konstnärer inom bild- och formområdet. Saknar du bra konstnärlig utbildning för att utöka din yrkeskompetens så kontakta oss.