Bästa Biennalen! 2017

Bästa Biennalen! 2017 med temat KAOS

För tredje gången arrangeras Bästa Biennalen!, en samtidskonstkonstbiennal med fokus på barn och unga. 2017 har biennalen temat Kaos och under två veckor visas konst på olika platser hos 50 arrangörer runt om i Skåne. Bästa Biennalen! är också en plattform där konstnärer och konstinstitutioner experimenterar och hittar nya sätt att möta sin publik.

För mer information om Bästa Biennalen! samt hela programmet, besök deras hemsida.

Varje år arrangeras även en konferens under temat Konstpedagogik i förändring. I år är Konstitutet medarrangör till konferensen som vill lyfta konstnärers erfarenheter av att arbeta med Bästa Biennalen!:s målgrupp, barn, unga och vuxna tillsammans. Under hösten har ett samtal i vårt format KPK - Konstnärer Pratar Konst ägt rum under ledning av konstnären EvaMarie Lindahl. Syftet var att lyfta olika frågeställningar ur en konstnärs perspektiv. Konferensen äger rum på Lunds Konsthall den 6 november.