Seminarium om museet som forskningsplats

Fredagen den 3 november bjuder Malmö Konstmuseum och Konsthögskolan i Malmö in till ett seminarium om konstnärlig forskning och museet som forskningsplats. Seminariet sker i anslutning till den pågående utställningen Show and Tell – att visa och berätta, och som en del av kursen Practice Practice på Konsthögskolan i Malmö. Hur kan vi förstå världen genom konsten och konstnärers perspektiv? Hur skiljer sig forskning när den äger rum innanför respektive utanför museets väggar?

Mer information och fullständigt program: ARTISTIC RESEARCH AND THE MUSEUM

Anmälan görs till anna.grankvist@malmo.se senast tisdagen den 31 oktober. Seminariet ingår i museets ordinarie entréavgift på 40 kronor.