Höstens andra och sista N15 den 28/11!

Den 28/11 kommer Christine Bylund att komma ner och håller den sista föreläsningen i tredje kapitlet i serien N15 - queera strategier för konstproduktion.

”Skriver som jag sprang” – om cripat skrivande och motstånd" 

Cripat skrivande är att skriva med spända händer, med snabba tankar men stela fingrar, från sängen, i smärtan, från sjukgymnastikens britsar och från barrikaderna. Det är att skriva med stål genom blodet och med med en ständig närvaro av andras blickar på den egna kroppen och livet.

I sitt skrivande utforskar Bylund idéer om makt, begär, funkofobi och motstånd. Hon använder skrivandet både i sitt arbete och för att göra det som den med normföljande funktionalitet kanske gör när den tränar - att släppa lös kroppsliga upplevelser och rensa huvudet. Hon skriver som om hon sprang.

Den här föreläsningen bjuder på insyn i den egna kreativa processen och sätter den i relation till samhälleliga och kulturella föreställningar och förusättningar på och för den cripade kroppen.

Christine Bylund är skribent, scenkonstnär och doktorand i etnologi vid Ubmenjen universitiähta (Umeå universitet). I alla sina uttrycksätt reflekterar hon oundvikligen kring kropp, makt och möjlighet. I den här föreläsningen delar hon med sig av utgångspunkter, strategier och lösa tankar om sitt arbete.  

Tid: tisdagen 28/11 kl 18–20 Plats: Konstitutet, Bragegatan 15, Malmö Pris: 40 kronor, inkl fika. Betalning sker kontant i dörren eller med faktura. Anmälan: mejla bokning@konstitutet.se

N15 – Queera strategier för konstproduktion är en föreläsningsserie initierad av Konstitutet och curerad av Ellen Suneson och Julia Björnberg. Serien är uppdelad i 5 kapitel à 3 föreläsningar och bjuder in svenska och internationella konstnärer och teoretiker. Den är tänkt som en pågående diskussion om strategier för konstnärligt skapande på en patriarkal, rasistisk, funkofobisk och heteronormativ konstscen. Genom att lyssna till olika praktiker såsom omskrivningar, amatörism, rumslighet, temporalitet, misslyckanden, skam, motstånd och våld vill vi öppna upp för samtal, diskussioner, konflikter och samarbeten. Syftet är att skapa en medvetenhet, inspiration och kunskap om normkritiska frågor och att levandegöra ett pågående samtal kring dessa frågor på den lokala konstscenen.

Läs mer om de tidigare föreläsningarna här.