DOK: Workshop med Fredrik Lindqvist

Under tre dagar fick ett tiotal kursdeltagare lära sig om träsnitt och textiltryck. Kursen tog upp både teori och praktik och höll i Konstitutets lokaler samt i KKV Grafiks lokaler. Såväl deltagare som kursledaren Fredrik var mycket nöjda med kursen som tog upp både teori och praktik inom textiltryck. Konstitutet vill också betona att kursen var ett fint samarbete mellan Fredrik, KKV – Textiltryck Malmö och KKV Grafik. Tack all som deltog!

Fredrik-WS1.jpg
Fredrik-WS2.jpg

Ett lite längre reportage om kursen går att läsa i senaste Grafiknytt!