DOK: N15 med Christine Bylund

IMG_3241.jpg

Den 28 november arrangerades 2016 års sista föreläsning i vår föreläsningsserie N15 - queera strategier för konstproduktion. Föreläsare var Christine Bylund och föreläsningen hade titeln Skriver som jag sprang- om cripat skriven och motstånd och Christine pratade om kulturella och samhälleliga föreställningar om den cripade kroppen och hur det påverkar den egna kreativa processen. Hon föreläser ofta om det som hon kallar för funktionsmaktsordningen, ett begrepp som belyser hur vår omvärld är uppbyggd kring dem och för dem med en normativ funktionalitet. Det finns en föreställning om att en cripad kropp alltid är ett "funktionshinder", men få tänker på att vem som helst kan bli "funktionshindrad" under livet, tex genom sjukdom eller olycksfall. Föreläsningen ägde rum i Konstitutets lokaler på Bragegatan.

Föreläsningen spelades in och kommer att komma ut som podd i Konstitutets poddserie!