Glöm inte att söka Malmö konstmuseums stipendier!

Malmö Konstmuseum förvaltar fem stipendie- och bidragsfonder. Fondernas avkastning skall årligen delas ut som stipendium eller bidrag till konstnärer bosatta och/eller födda i Skåne. 

Läs mer om hur du ansöker här
Sista ansökningsdag är 9 februari.