Välkommen till kick-off för DIG.UP/KONST

Konsthantverkscentrum och Konstnärscentrum Syd bjuder in till kostnadsfri kickoff inför fortbildningen Dig.Up/Konst – en kurs i digital upphandling av konst. Beställning av platsspecifik konst styrs i dag till stor del av Lagen om offentlig upphandling, LoU. Samtidigt som möjligheterna att söka uppdrag genom offentliga utlysningar ökat, krävs också stor kunskap om hur man går till väga. LoU är ett svåröverblickat regelverk, och dagens digitala ansökningsföranden upplevs ofta som en snårig och resurskrävande djungel för konstnärer och konsthantverkare.

Dig.UP/Konst tar sig under fem utbildningsdagar i maj-juni 2018 an denna problematik genom både teori och praktik. Kursen ges med stöd av Region Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län.

KVÄLLENS PROGRAM:

  • Kristina Möster Nilsson, konstkonsult vid Statens Konstråd berättar om deras roll och hur den förändrats över tid. Hon berör även hur många kommuner och regioner/landsting idag jobbar med upphandling, och sitt eget arbete som konstkonsult.
  • Konsthantverkscentrum och KC Syd informerar om kursen.
  • KKV Monumental guidar i verkstaden och visar vilka projekt som är på gång samt vilka resurser som finns tillgängliga i verkstaden

Kvällsfika med mingel och prat – såklart! ANMÄLAN: Kickoffen är kostnadsfri, men har ett begränsat antal platser. Läs mer och anmäl dig här.

ArkivKonstitutet Admin