DOK: KPK med Ella Tillema

ET-2018.jpg

Här kommer en hälsning från Ella Tillema och en text som sammanfattar den KPK, Konstnärer pratar Konst, som gick av stapeln den 24 mars, på Galleri 21.

Utgångspunkten för Ellas KPK var: ”Konst är borgerligt trams! Konstscenen är likriktad och feg! Länge leve den radikala konsten! MEN VAR FINNS DEN RADIKALA KONSTEN OCH HUR SER DEN UT?”

Vi var åtta personer som deltog i samtalet. Deltagarna hade spridda erfarenheter, några hade varit yrkesverksamma under en lång tid, några hade enbart studerat på förberedande konstskolor, osv. Vi var alla där eftersom vi var nyfikna på vad radikal, eller banbrytande konst är, kan och tillåts vara med utgångspunkt i de plattformar för konst som finns tillgängliga idag.

Till en början så pratade vi lite om vad radikal konst är, och det visade sig vara ett svårdefinierat begrepp, jag till exempel har nog blandat ihop begreppet lite med kritisk, och vi ställde genast frågan om konst ens kan vara radikal idag med tanke på vad som verkligen kastat omkull begreppen tidigare i historien (duchamp tex). Men kanske är det inte just radikal som beskriver det konsten vi pratar om utan snarare progressiv eller kritisk? Sedan fortsatte samtalet med utgångspunkt från texten jag skrivit inför samtalet. Jag ställer där frågan vad det egentligen är för värden som skapas när konsten lämnar ateljén och samtalet hamnade snabbt att handla om ifall ett marknadsvärde är en motsättning till radikal? Sedan gled vi in lite på hur samtidskonsten ser ut idag och jag påstår ju i min text att den är likriktad och feg, men samtalet vi hade motbevisade detta i viss mån, kanske är det bara så att den radikala konsten inte ges samma utrymme som den konst vi är vana vid att se på gallerier idag? Vi pratade om att konstrummet är exkluderande av många grupper, trots att bilden i grunden är ett väldigt demokratiskt kommunikationssätt, och nu gick alla igång på hur eller var konsten kan visas för att undvika det vita (i dubbel bemärkelse!) elitistiska rummet.

Vi kom in på ifall konst i det offentliga rummet kan vara ett medel för den radikala konsten, eller kan man göra konst i TV? Vi pratade om att starta en podd! Alla verkade entydiga i att de burit på en längtan efter ett sammanhang med mer radikala uttryck och idén om att vi skulle bilda en radikal konstgrupp kom upp. Skulle vi i såna fall bli den första konstnärsgruppen i Malmö? Vi pratade mer om podd, där vi skulle kunna fortsätta detta samtal och sedan bytte vi kontakter med varandra och avslutade med hopp om fortsättning.”

Vänliga hälsningar,

Ella Tillema

Konstitutet vill rikta ett stort tack till Ella Tillema, Galleri 21 och samtliga konstnärer som deltog i denna KPK:n som genomfördes den 24 mars, på Galleri 21.

Ella Tillema är verksam som konstnär i Malmö. Hon arbetar främst med figurativt oljemåleri i stora format men också med text, screentryck och musik. Hon har det senaste året bland annat ställt ut på Galleri Skomakeriet i Stockholm, Konsthallen i Trollhättan, Galleri Thomas Wallner, och Avesta Art. Ella Tillema förenar med ett rakt och kompromisslöst tilltal det poetiska och det aktivistiska i sin konst. Det sårbara hos människor och landskap är återkommande motiv i hennes måleri och de politiskt brännande ämnena återkommer i Tillemas textbaserade arbeten, skapade med humorn som vapen i pamflettens tillgängliga form, och i hennes musik med punken som stark klangbotten.