Fortbildning: Sandgjutning i lera, gjutlera eller lermassa

3564913_orig.jpg

Kursen kommer att fokusera på att gjuta i sand med kompletterande material och varierade tekniker. Bränning av resultat eller prov kommer att arrangeras efter behov och utanför kursen.

Pris: Kursavgift 1 000,- (momsbefriat), allt material ingår i kursavgiften. Målgrupp: yrkesverksamma bild- och formkonstnärer, designer, formgivare, arkitekter etc Handledare: Rikard Palmquist är utbildad vid Danmarks Designskole på Bornholm och Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i Göteborg där han tog en masterexamen 2013. Anmälan:bokning@konstitutet.se.

All praktisk information om hur du hittar till IFÖ Center, logi samt frågor kring medlemskap finns på Ifö centers hemsida. Vid ytterligare frågor, kontakta Marie Loft på marie@konstitutet.se

OBS! Anmälan är bindande efter inbetald avgift! Vid förhinder och avanmälan senast tre dagar innan kursstart återbetalas 50 % av avgiften. Vid förhinder på grund av sjukdom återbetalas hela avgiften mot uppvisande av läkarintyg. Reservation för inställd utbildning vid för lågt deltagarantal.

Schema och innehåll

6 juniEftermiddag

 • Genomgång av att gjuta i sandformar, val av lera, gjutlera eller lermassa
 • Material att tillföra leran för att få olika uttryck.
 • Val av sand och andra liknande material som kan används vid sandgjutning, tex betong.
 • Tankar kring utförande.

7 juniFörmiddag

 • Byggandet av formar samt användning av gipsformar i sandgjutning.
 • Kombinera gips med ditt val av sand i formandet.
 • Arbeta med ytan och val av sand, antingen cylinderform eller plattor.
 • Börja med ett eget projekt och börja gjuta.

Eftermiddag

 • Fortsatt arbete med det egna projektet
 • Tid för frågor och bollande av idéer och uttryck

8 juniFörmiddag

 • Genomgång av det egna projektet.
 • Fortsatt arbete och avslutning av eget projekt.
 • Avslutning och bildvisning av eget projekt.

www.konstitutet.se www.ifocenter.com