Utlysning: Nya sjukhusområdet Helsingborg

Inbjudan till att lämna anbud till ett gestaltningsuppdrag för Barn- och ungdomsavdelningen

Region Skåne bjuder in yrkesverksamma bildskapare till att lämna anbud till ett gestaltningsuppdrag för Barn- och ungdomsavdelningen, Nya Sjukhuset Helsingborg (diarienummer 1800918).

Gestaltningsuppdragets slutliga utformning, för Barn- och ungdomsavdelningen, dagvård och lekterapi, ska vara skiftande i sin karaktär, och ska i fråga om visualisering, bearbetning och tillägg i verksamhetens lokaler vara en sammanhållen tematisk gestaltning, med pedagogisk utgångspunkt för verksamhetens mål- och åldersgrupper. Det valfria temat ska förhålla sig till de önskemål som är uppsatta av verksamheten.

Gestaltningsuppdraget och dess tema ska genom en dynamisk, intresseväckande och välformulerad konstnärlig gestaltning tillföra Barn och ungdomsavdelningen, dagvård och lekterapi visuellt välkomnande och orienterande kvaliteter, som främjar socialt samspel och upplevelser med byggnadernas besökare och medarbetare.

Avsikten är teckna avtal med tre konstnärer som ska utföra parallella skissuppdrag. Efter inlämnade och godkända skissförslag kommer option om fortsatt genomförandeuppdrag utlösas.

All information om uppdraget och hur du lämnar anbud finns i TendSign som är Region Skånes verktyg för upphandlingar. Första gången du använder TendSign behöver du skapa ett användarkonto.

För mer information se denna länk.