Hela konsthistorien på 60 minuter: Crack in the walls

Den tredje föreläsningen i Konstitutets serie Hela konsthistorien 60 minuter med Jacob Kimvall, konstvetare och konstkritiker som kommer att prata om skillnaden mellan subkulturell och institutionell historieskrivning under rubriken ”Crack in the walls”.


Graffiti är en subkultur som lägger stor vikt vid historia och historieskrivning. Samtidigt finns det stora skillnader mellan de olika subkulturella berättelserna och de berättelser som hamnar i den bredare konstinstitutionella historien såsom den berättas i historiska översiktsverk och på konstmuseer. Utifrån exemplet med Keith Harings officiellt bevarade målning "Crack is Wack" i New York, diskuterar konsthistorikern och tidigare graffitimålaren Jacob Kimvall, om skillnaderna mellan subkulturell och institutionell historieskrivning – och vad det kan tänkas ge för konsekvenser

När:15 november. Insläpp 17:30, föreläsningen hålls mellan 18:00-19:00. Efteråt är det mingel!
Var:Kosntitutets lokaler på KKV Monunmental, Bragegatan 15 i Malmö.
Vem:Öppet för alla med intresse inom bildkonst. 
Pris:30 kronor genom fakturainbetalning (garanterad plats) eller Swish i insläppet.
Anmälan: bokning@konstitutet.se

Jacob Kimvall är konstvetare och konstkritiker, och har disputerat vid konstvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Hans avhandling undersöker graffiti som ett fenomen skapat av såväl olika samhällsinstitutioner som subkulturella aktörer, och studerar bland annat Berlinmurens graffiti som en del av det kalla krigets visuella retorik.
 
Hans intressen som föreläsare och skribent ligger nära forskningen, och behandlar vad som brett kan beskrivas som förhandlingar kring och tolkningar av bilder i de offentliga rummen – vad de representerar, hur de representerar och hur de ska bör förstås som – till exempel som konst, minnesbilder, reklam eller nedsmutsning. Han är lektor i konstvetenskap vid Stockholms universitet och verksam på Pufendorfinstitutet i Lund vid det tvärvetenskapliga temat Urban Creativity. Sedan 2015 är han invald i Svenska konstkritikersamfundets styrelse.

Föreläsningen kommer att spelas in och publiceras som podcast på Konstitutets hemsida. 

Konsthistorisk kanon är under omtolkning och andra konsthistorier - tidigare ohörda röster från det förflutna - framträder. I föreläsningsserien Hela konsthistorien på 60 minuter har Konstitutet bjudit in ett antal konstvetare att tala ingående om ett konstnärskap, en genre eller en epok som tidigare tillhört det gömda, glömda eller fördömda. Deras uppgift: att hela konsthistorien på 60 minuter.

 Fotograf Eva Dalin /Stockholms universitet.

Fotograf Eva Dalin /Stockholms universitet.