Inbjudan till att lämna anbud till 4 gestaltningsuppdrag i publika miljöer

Nya sjukhusområdet Malmö

Region Skåne bjuder in yrkesverksamma bildskapare till att lämna anbud till 4 gestaltningsuppdrag för Publik miljö vårdbyggnad 35 och 36, Nya Sjukhuset Malmö (diarienummer 80010000-402968-20425). 
 
För att möta framtidens vårdbehov genomför Region Skåne flera stora satsningar inom hälso- och sjukvården. Allra störst är satsningen på att bygga om de stora sjukhusområdena i Malmö, Lund och Helsingborg, som innefattar både rivning och nyproduktion av byggnader.
 
Region Skånes investeringar i Malmö ska skapa lokaler och miljöer som möjliggör högkvalitativ hälso- och sjukvård. Målbilden är att utveckla morgondagens vårdmiljöer och att uppfylla Region Skånes vision om livskvalitet i världsklass.

Sista dag att lämna anbud är 9 december. Klicka här för mer information på Regin Skånes hemsida