Grundkurs för bild- och formkonstnärer i ekonomi och företagande

Vad behöver jag som konstnär veta om bokföring? Hur bokför jag till exempel moms, kommissionsförsäljning och galleriprovision? Behöver jag en revisor? Den 1 april 2019 kommer en ny lag om obligatorisk e-faktura för offentlig sektor, vad innebär den för mig?

Dessa och många andra frågor kommer ekonomerna Tony Papadopoulos och Dimitrios Soulios att reda ut under kursen. Du kommer även att ges möjlighet att ställa dina frågor.

Kursledarna Tony Papadopoulos och Dimitrios Soulios har lång erfarenhet av bokföring och redovisning inom ideella organisationer och mindre företag inom kultursektorn.

Tid: 28/1 kl 13-16 Plats: Kulturhuset Najaden (Studio 3)

Adress: Fiskaregatan 21, Halmstad Kulturhuset Najaden

OBS! Kostnadsfritt, begränsat antal platser. Vi bjuder på fika, meddela eventuell specialkost. Föranmälan senast 21/1 till konstihalland@hallandskonstmuseum.se 

Arr. Konst i Halland, Halmstads kommun och Konstnärernas Riksorganisation. Konst i Halland är ett regionalt resurscentrum som drivs av Hallands Konstmuseum på uppdrag av och i samarbete med Region Halland.

Se mer information i denna PDF

Linnéa Jahn