Med anledning av Region Skånes kulturbudet 2019

Som flera säkert redan har sett så har Region Skåne, i den nya budgeten som klubbades igenom för drygt en veckan sedan beslutat att halvera Konstitutets verksamhetsstöd fr 2019. Detta tycker vi såklart är väldigt tråkigt, det är ofta det fria kulturlivet får stryka på foten när det ska sparas pengar. Detta kommer såklart att påverka verksamheten under året, i vilket utsträckning är dock för tidigt att säga just nu. Men, klart är att vi kommer att finnas kvar under året, om än något decimerade.

Fram tills dess hoppas vi att ni forsätter följa oss och vårt arbete.

Mer om budgeten går till exempel att läsa här i Sydsvenskan

Linnéa Jahn