UTLYSNING: Getaltningsuppdrag Nya sjukhusområdet i Malmö

Nya sjukhusområdet Malmö

Påminnelse om att lämna anbud till gestaltningsuppdrag i publik miljö nytt Bårhus på Nya sjukhusområdet Malmö

Den konstnärliga gestaltningen för Bårhus, byggnad 59, ska utformas för den publika miljön och ska förmedla värdighet och vara mänskligt välkomnande för alla besökare, oavsett religiös tro och ålder.

Läs mer här

Linnéa Jahn