Samtal med Veronika Reichl - Phantasms of Art Works

Konstitutet tillsammans med Konstfrämjandet Skåne och BRUNAKRA Temporary bjuder in till ett samtal med Veronika Reichl om konstnärernas fantasmer, tankar, drömmar och motivation. Veronika Reichl har under april haft en 14 dagar lång residency-period på BRUNAKRA där hon har arbetat med sitt projekt Phantasms of Art Works. Projektets första del visades i utställningen “The Production of Nothing” på Kunstpunkt i Berlin 2018.

Samtalet är kl. 17:00 - 18:30 och sker på engelska.
Vi bjuder på dryck och snacks. Vid frågor, mejla oss på info@konstitutet.se

Bild event KfS.jpeg

"What are artists’ phantasms of perfect works? What are we desperate for? What do we dream of, when we think of making a huge work (a dream almost every artist entertains)? How we imagine tiny works? What precise concepts – known and preconscious – do we entertain when we speak of poetic, daring, or consequent works? What ideals do we have in mind? What are the impulses, the perceptions, the hunches that get us going? What ideas about working processes and states of being passive and active are connected to these ideas on works?"

Om Veronika
Veronika Reichl är doktor i visuell kultur och arbetar som författare, konstnär och föreläsare Berlin. Hennes arbete rör sig på gränsen mellan konst och filosofi där hon undersöker vad som får oss att sträva konstnärligt. Hennes residens sker i samarbete med Institut für alles Mögliche i Berlin, ett konstnärsdrivet nätverk med målet att utveckla icke-kommersiella strategier i en mer och mer kommersiell verklighet. De undersöker hur konstnärlig samverkan, kollektivt lärande och samlevnad kan skapa alternativ för skapande av konst som motsätter sig ett strikt ekonomiskt nyttjande.

Om BRUNAKRA Temporary
Vi tror på motståndshandlingen, det långsamma istället för det snabba. Det eftertänksamma istället för det ogenomtänkta, det lågmälda istället för det högljudda, det solidariska istället för det introspektiva, det spontana istället för det smarta, det roliga istället för det tråkiga. BRUNAKRA är ett residentprogram för internationella gäster som arbetar projektbaserat med människovärdet som utgångspunkt.

Veronika Reichls residentperiod har gjorts möjlig genom stöd från Goethe Institut Schweden

Linnéa Jahn