DOK: Tjörnedala 2019

Den 12 april arrangerade Konstitutet och ÖSKG ett seminarium på Tjörnedala konsthall om Konsten och kulturens betydelse för samhällsekonomin. Seminariet kom fram till att konstnären är mer oumbärlig för en hållbar framtida ekonomi än vi hittills trott. Detta gäller inte minst landsbygdens utveckling där satsningar på konst och kultur ofta fungerar som en katalysator för tillväxt och arbete. Intresset för dessa frågor bli bara större och större och vår förhoppning är att politker och beslutsfattare ska förstå vikten av detta i framtidens ekonomi, inte minst i tider när kultursektorn drabbas av nedskärningar.

Seminariet genomfördes med de inbjudna gästerna Pier Luigi Sacco, professor i kulturekonomi vid universitetet i Bologna; Harm-Christian Tolden, kommundirektör för kultur, näring och idrott i Bergens kommun; Stefan Ahlenius, utredare och sakkunnig, Konstnärsnämnden; Gitte Wille, kulturchef Region Skåne ; Pia Areblad, verksamhetsstrateg inom näringslivsutveckling på Göteborgs Stad samt Jeanette Ovesson, kommunstyrelsens ordförande i Simrishamn.

Håll utkik för nästa års seminarium på Tjörnedala Konsthall som kommer att fördjupa diskussionerna i detta viktig ämne och vidareutveckla konstnärens avgörande roll i framtidens ekonomi!

 


Linnéa Jahn