Konstitutet söker deltagare till Konsten att Delta

VILL DU UTÖKA DITT NÄTVERK? 

 

I höst kommer Konstitutet att starta upp projektet Konsten att Delta i Malmö och vi söker deltagare! Projektet leds av Konstnärernas Riksorganisation och finns som regionala projekt på flera platser runt om i landet. I höst kommer Konstitutet att starta det i Malmö/Skåne!

Projektet syftar till att underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att bli en del av den svenska bild- och formbranschen. Det öppnar även för att det regionala kulturlivet ska kunna ta del av de interkulturella nätverk som utlandsfödda bild- och formskapare kan bidra med. 

I projektet matchas en svensk/etablerad kollega ihop med en utlandsfödd/oetablerad kollega. Projektet har ofta beskrivits som ett mentorskapsprogram vilket är lite missvisande då matchning inte baseras på att den ena person har mer kunskap och erfarenhet än den andra, det handlar om hur etablerad/hur stort nätverk den ena kollegan har.

Vi söker framförallt svenska/etablerade kollegor som vill bli en del av projektet. Läs mer här på KRO:s hemsida där finns även anmälningslänk. Om du har frågor for du hemskt gärna mejla oss på info@konstitutet.se

Linnéa Jahn