DOK: Offkonst II 2015

Den 20 maj samlades ett 50-tal personer på Skissernas Museum i Lund för att ta del av det andra tillfället i Konstitutets seminarieserie Offkonst, som den här gången samarrangerades med Skissernas Museum. Moderator och samtalsledare var Maria Lantz och deltagarna: Tamara De Laval, Conny Blom och Anna Brag.

Read More
Dokumentationmarika
DOK: Ragna Berlin Konstpool 2015

Den 23 april höll Ragna Berlin föredrag på Konstitutet om Konstpool som ska underlätta för såväl konstnärer som beställare och effektivisera processer som rör alla former av ansökningar och utlysningar, såsom beställd konst, utbildningar, stipendier, utställningar, residencies etc.

Read More
Dokumentationmarika
DOK: Kulturnämnden på Konstitutet 2015

Den 12 mars stod Konstitutet värd för Region Skånes kulturnämnds sammanträde och temadag Bildkonst och form: Konstnärlig praktik och produktion. Samtliga kollektivverkstäder presenterades samt Konstitutet, KHVC, Bästa Biennalen och Lilith Perfomance Studio. På bilden presenterar Kristian Körner Konstitutets verksamhet.

Read More
Dokumentationmarika
DOK: KUR-besök 2015

Den 18 februari stod Konstitutet värd för ett besök från Kulturrådet med Kultur Skåne och hela KKV-nätverket på plats. Presentationer av respektive verksamhet, rundvandring och samtal om t ex kultursamverkansmodellen, internationella samarbeten, ersättningar enligt MU-avtal och samverkan mellan konstnärliga produktionsresurser och det publika.

Read More
Dokumentationmarika
DOK: Liveröd om KPK2 2014

En av deltagarna Majlis Agbeck skriver: "Mycket intressant och upplyftande att diskutera fel och brister i sin verksamhet. Att träffas och tala med enbart kolleger, kändes väldigt skönt och befriande. Gruppen kändes lagom stor, alla fick 'plats' ... Hoppas på fler KPK, det finns mycket att samtala kring." Kicka på "Mer information" för en kort rapport av Jonas Liveröd.

Read More
Dokumentation, KPKmarika
DOK: Offkonst I: Fasta och temporära rum 2014

"Fasta och temporära rum - ett seminarium om offentlig konst" ägde rum på STPLN i Malmö den 12/11-2014. Medverkande: Axel Lieber, Kerstin Bergendal, Gylleboverket, Ann Magnusson. Moderator: Milou Allerholm. Seminarie-DJ: Jenny Grönwall. Klicka på "Mer information" för Minnesanteckningar och dokumentation från dagen.

Read More
Dokumentationmarika