Konstitutet och Bästa Biennalen!

Konstitutet har sedan 2014 samarbetat med Bästa Biennalen! och gör aktiviteter och arrangemang för konstnärerna som deltar. Bästa Biennalen och Konstitutet arrangerat ett antar KPK-samtal, på olika platser i regionen och i Malmö. Sprunget ur detta har Konstitutet tillsammans med Bästa Biennalen! startat det vi kallar Konstnärsfrukostar, en serie frukostsamtal där konst med ett pedagogiskt syfte diskuteras. Dessa sker inom ramen Bästa Biennalen! och är enbart öppet för konstnärer.

Bästa biennalen! är en samtidskonstbiennal för barn, unga och vuxna nyfikna som sker över hela Skåne. Bästa Biennalen! är även en plattform där konstnärer och konstinstitutioner experimenterar och hittar nya sätt att möta sin publik. Under två höstveckor vartannat år sker själva konstbiennalen då konsten sveper in över södra Sverige med workshops och live art-happenings, visningar, föreläsningar och konstnärssamtal. 50 olika arrangörer, allt från konsthallar till museum och enskilda events, öppnar dörrarna för konstupplevelser runt om i Skåne.

Nedan följer en kort sammanställning av de aktiviteter och arrangemang som Konstitutet och Bästa Biennalen! har gjort.

2014

Konstnärsträffar. Fyra seminarier med olika inriktningar arrangerades för yrkesverksamma konstnärer kring temat konst och pedagogik.

2015

3x3 KPK. Tre KPK-samtal arrangerades på tre platser i Skåne, Kristianstad, Landskrona och Tomelilla.

2016

Två föreläsningar inom N15-serien med tillhörande workshops med Bästa Biennalens deltagare. Föreläsningarna ägde rum i Helsingborg och Kristianstad.

2017

Tillsammans arrangerade vi den årliga konferensen som denna gång utgick från konstnärens perspektiv i arbetet mot en specifik målgrupp. Inför den arrangerade vi ett KPK-samtal för att vaska fram frågeställningar.

2018

Konstnärsfrukostar. Som en fortsättning på frågeställningarna för konferensen startades ett koncept med konstnärsfrukostar för de konstnärer som deltar i Bästa Biennalen!.