Konstitutet och Bästa Biennalen!

 

 

 

Bästa biennalen! är en samtidskonstbiennal för barn, unga och vuxna nyfikna som sker över hela Skåne. Under två höstveckor vartannat år sker en mängd utställningar, workshops, föreläsningar, konstnärssamtal mm över hela Skåne hos någon av de över 50 deltagande institutionerna.

Konstitutet samarbetar med Bästa Biennalen! och gör saker för konstnärerna som deltar. Tidigare har Konstitutet arrangerat flera KPK (konstnärer pratar konst) under biennalen samt varit medarrangörer på den årliga konferensen.

Med start under biennalen 2017 har Konstitutet och Bästa Biennalen initierat ett nytt format, ett forum för konstnärer att diskutera hur det är att vara just konstnär. Formatet heter i dagsläget Konstnärsfrukost – en studiecirkel.