KPK

 

 

KPK – Konstnärer Pratar Konst – är en serie samtal om konst av, med och för yrkesverksamma konstnärer. Syftet med KPK är att ge konstnärer möjlighet att ses och nätverka utanför vernissagesammanhang och hitta kollegor som man på eget initiativ vill bjuda in till ateljésamtal, eller utvidgade samtal om konst.

Serien KPK startades våren 2014 på initiativ av Jenny Grönvall och Mathias Kristersson med förhoppning om många, långa, givande, öppna, engagerade, orädda, nakna, inspirerande, hetsiga, meningsfulla, ömma och fria samtal om konsten, konstnärer emellan.

Det första KPK-nedslaget skedde den 21 maj 2014 på Malmö Konsthall under regi av Jenny Grönvall och Mathias Kristersson. Sedan dess har Konstitutet arrangerat flera KPK i runt om i Skåne och i Malmö alla med olika teman varje gång. Konstitutet har även arrangerat KPK inom ramen för Bästa Biennalen! som ett sätt att samla konstnärerna som deltar i biennalen.  

Läs mer om alla tidigare KPK här!

 
KPK-2.png