KPK Arkiv

KPK - konstnärer pratar konst, startade på initiativ av konstnärerna Jenny Grönvall och Matihas Kristersson i syfta att skapa mötesplatser för konstnärer i mindre dramatiska former, utanför vernissager, för att skapa platser för samtal och möten.

 

KPK#1 Malmö Konsthall

Den första KPK som arrangerades var ett gemensamt utställningsbesök på Malmö konsthall med ett efterföljande samtal den 21 maj 2014. Initiativtagarna och samtalsledare var konstnärerna Jenny Grönvall och Mathias Kristersson.

Diskussionerna handlade bl.a om att ställa ut som konstnär och att jobba som konstnär. Samtalens syfte är att prata om utställningen man besöker, inte generellt om konstnärers villkor.

Syftet med KPK är att konstnärer har möjlighet att ses och nätverka utanför vernissagesammanhang och på det sättet hitta kollegor som man på eget initiativ vill bjuda in till ateljésamtal, eller utvidgade samtal om konst. 

kpk logga.jpg
 

KPK#2 Om misslyckandet

Det andra KPK-samtalet ägde rum på Galleri KRETS i Malmö den 30 november 2014 under ledning av Jonas Liveröd. Över en brunch samtalades det i några timmar om det som alla tänker på men få vågar nämna, allra minst i konstvärlden - rädslan för misslyckandet. Varenda konststuderande och konstnär måste förhålla sig till misslyckandet som möjlighet: ekonomi, framgång, verkens kvalité, kommunikation och så vidare. 

Jonas Liveröd har kontinuerligt fascinerats av och arbetat med misslyckandet som idé, under KPK#2 visade han exempel på framgångsrika misslyckanden och utvecklande misstag.

kpkrets_webb.png
 

KPK #3 3x3 Regionalt

I samarbete med Bästa Biennalen! arrangerade Konstitutet tre KPK samtal ute i regionen. De tre samtalen ägde rum på Kristianstads konstkall, Tomelilla Konsthall och Landskrona museum hösten 2015.

Det första samtalet i serien ägde rum på Kristianstads Konsthall den 23/10 och handlade om Den konstnärliga processens pedagogik och leddes av Kristian Körner. Samtalet bjöd in yrkesverksamma konstnärer att undersöka hur man kan närma oss konst i utbildningssammanhang med utgångspunkt i den konstnärliga processen. Frågor som undersöktes var bland annat: På vilket sätt kan vi använda den för att förmedla konsten och konstnärsyrket? Vilken roll har konsten som medborgarutbildare? Har konstnärer medborgerliga skyldigheter i utbyte mot rätten att få utöva sitt yrke?

Det andra samtalet i 3x3 Regionalt hölls på Tomelilla Konsthall den 28/10 under ledning av Cecilia Sterner och Magnus Ottertun. Samtalet med titel Konst, när? var ett av två samtal som tog upp frågan om konstens konstighet. “Många anser att konst är konstigt. Det ser vi som ett problem. Det uppstår redan i skolan. För ett barn är hela tillvaron konstig. Viljan att förstå och ställa frågor om det konstiga driver den mentala utvecklingen. Det är först när man tror att man förstår något som konst kan bli riktigt konstig.” 

Det tredje och sista samtalet i 3x3 Regionalt hölls i Landskrona på Landskrona Museum den 30/10 och tog vid där samtal två slutade. Även detta samtal hölls av Cecilia Sterner och Magnus Otterum.

 

KPK #4 Observer Ghost 

I samband med utställningen Something can happen beyond expectation curerad av Abir Boukhari på Galleri Rostrum i Malmö höll den syriske konstnären Muhammad Ali en KPK med titeln Observer Ghost. Samtalet ägde rum 20/8 2017.

About our open table and our "Observer Ghost" Discussion
The meeting on Rostrum gallery was great opportunity for me, to discuss my idea but also to hear what the others are thinking about it, how they receive it, how they will react to it, what they can add to the subject and what their own creative ideas and subjects they have

The open table discussion opened up for an intimate talk about art, and our work in general, then we start to discuss the subject and how to approach the questions from different angles.

I discussed my proposed subject "Observer Ghost" and shared the background and my experience which also open the discussion with the other participants to share their own experience and their own artistic opinion. The discussion was fruitful for all of us to share art and different details about the process of our work, starting from what will motivate us and inspired us in our work, the obstacles we will face it sometimes to create our works and what will support our work.

I was talking about different poets and philosophers that inspired me in my work and the participants were interested to know more about making art in difficult times, we also talked how much art is important to show different realities than what you will see in the media

The discussion was so interesting and went very well that we didn`t realize that we spent a long time. It was an occasion to share experience, speak together, know each other, exchange ideas and thought and plan to meet in the future again and to be in contact.

It was great opportunity for me, to meet artists based in Sweden, to share with them my experience, listen to their experience but also ask them about some difficulties I am facing here to take part in the art scene here, like understand the logistic details (taxes, registration. Application…etc...) 

At the same times, I share with them my experience in my country and other places in different countries where I exhibited.
The talk went from 10 to 2.00 pm and we didn`t expect that we will stay all this time sharing ideas and having something to talk about it.
I left the talk full of energy and motivation to observe and work more to be continued….

Rostrum kväll m logga BW.jpg
 

KPK#5 Att måla med ljuset

Den 16/9 2017 höll Guiseppe Sannino ett samtal på fotogalleriet [format] som handlade om hur kan vi återupptäcka och dra nytta av de tidigare företrädarna och stilriktningarna inom 1800-, och 1900-talets fotografiska uttryck och material. Nedan väljer Guiseppes sammanfattning av samtalet.

During the KPK event at fotogalleriet [format] the group discussed to some length the idea of the photographic process - especially within the analogue field.
In addition, after a quick run through the history of photography, we went identified some important figures during the pictorialist period within photography. In the below quote: 

“I believe that the time will come when photographs will be admired more for their invention than their execution.”

pictorialist photographer Henry Peach Robinson is clear in his assertion that when photography was invented it wasn’t the process which was considered as important but the invention itself. However, in the last few decades, society has started to consider materiality as a concept within art and photography. 

The idea of the physicality of the process was also discussed. When one works with an analogue form and one becomes aware of the process as a concept, one starts to consider that time also becomes an important element within one’s work and therefore makes you appreciate much more the final output when building towards an exhibition. 

Furthermore, one idea which was extremely interesting was the perception as to whether your art places you in a box. This raised some great points of discussion as we discussed whether as a producer of images the technique that you might use limits you in your own way of seeing. 

It’s invigorating to see that there is such a positive energy within the artistic world to pursue different photographic techniques and the group definitely showed this interest and eagerness. 

Finally, I must say that the talk was very productive. We covered some great topics and all the group was able to communicate their position within the photographic spectrum and there was also time to also trade some tips knowledge on certain processes. 

Banner KPK#6ny.png
 

KPK #6 Är det vettigt att anpassa sig?

Ett samtal om självcensur och förväntningar

I samarbete med Bästa biennalen! arrangerade Konstitutet ett samtal under ledning av EvaMarie Lindahl. Syftet var att vaska fram frågeställningar som den årliga konferensen som Bästa Biennalen! arrangerar skulle baseras på. 2017 års konferens utgick från konstnärens perspektiv på att arbeta i större projekt som riktar sig till en specifik målgrupp. Därför ville vi samla konstnärer med erfarenhet från området eller tankar om det till ett samtal om självkritik, självcensur, kredd, förväntningar och anpassning.

Samtalet hölls på Moderna Museet Malmö den 3/9-2017 och de frågeställningar som sedan vaskades fram presenterades på Bästa Biennalens konferens som ägde rum på Lunds Konsthall den 6 november.

KPK #7 Konst är borgerlig trams!

Konst är borgerligt trams!
Konstscenen är likriktad och feg! 
Länge leve den radikala konsten!
MEN VAR FINNS DEN RADIKALA KONSTEN OCH HUR SER DEN UT?

Den 24/3 2018 höll Ella Tillema ett samtal på Galleri 21 i Malmö där det diskuterades hur man som konstnär ska förhålla sig till vilka värden som skapas när konsten visas upp utanför ateljén och hur man som konstnär ska förhålla sig till en konstscen som kräver att fler och fler ska bli entreprenörer. Nedan följer Ellas sammanfattning av samtalet.

”Vi var åtta personer som deltog i samtalet. Deltagarna hade spridda erfarenheter, några hade varit yrkesverksamma under en lång tid, några hade enbart studerat på förberedande konstskolor, osv. Vi var alla där eftersom vi var nyfikna på vad radikal, eller banbrytande konst är, kan och tillåts vara med utgångspunkt i de plattformar för konst som finns tillgängliga idag. Till en början så pratade vi lite om vad radikal konst är, och det visade sig vara ett svårdefinierat begrepp, jag till exempel har nog blandat ihop begreppet lite med kritisk, och vi ställde genast frågan om konst ens kan vara radikal idag med tanke på vad som verkligen kastat omkull begreppen tidigare i historien (duchamp tex). Men kanske är det inte just radikal som beskriver det konsten vi pratar om utan snarare progressiv eller kritisk? Sedan fortsatte samtalet med utgångspunkt från texten jag skrivit inför samtalet. Jag ställer där frågan vad det egentligenär för värden som skapas när konsten lämnar ateljén och samtalet hamnade snabbt att handla om ifall ett marknadsvärde är en motsättning till radikal? Sedan gled vi in lite på hur samtidskonsten ser ut idag och jag påstår ju i min text att den är likriktad och feg, men samtalet vi hade motbevisade detta i viss mån, kanske är det bara så att den radikala konsten inte ges samma utrymme som den konst vi är vana vid att se på gallerier idag? Vi pratade om att konstrummet är exkluderande av många grupper, trots att bilden i grunden är ett väldigt demokratiskt kommunikationssätt, och nu gick alla igång på hur eller var konsten kan visas för att undvika det vita (i dubbel bemärkelse!) elitistiska rummet. Vi kom in på ifall konst i det offentliga rummet kan vara ett medel för den radikala konsten, eller kan man göra konst i TV? Vi pratade om att starta en podd! Alla verkade entydiga i att de burit på en längtan efter ett sammanhang med mer radikala uttryck och idén om att vi skulle bilda en radikal konstgrupp kom upp. Skulle vi i såna fall bli den första konstnärsgruppen i Malmö? Vi pratade mer om podd, där vi skulle kunna fortsätta detta samtal och sedan bytte vi kontakter med varandra och avslutade med hopp om fortsättning.”

Galleri 21 med logga.jpg