N15 Arkiv

 

 

 

N15 - Queera strategier för konstproduktion är en föreläsningsserie i tre kapitel. Rubrikerna för respektive kapitel är Aktivistisk pedagogik, Omskrivningar och Att skriva med spända händer. Varje kapitel rymmer tre föreläsningar, tre perspektiv.

Kapitel 1 – Aktivistisk pedagogik

Det första kapitlet - Aktivistisk pedagogik- diskuterar den intressanta och viktiga roll som pedagogiken spelar inom queer, antirasistisk och feministisk konst. Kapitlet lyfter hur pedagogiska strategier kan ge uttryck för subjektiva, marginaliserade, politiska eller parallella perspektiv på en patriarkal, rasistisk, funkofobisk och heteronormativ konstscen

 

Första föreläsningen:

Lisa Nyberg – Marginalen, lyssnandets praktik och viljan till förändring
12 november, 2015 STPLN i Malmö 

Lisa Nyberg är konstnär och utforskar den potentiella samhällsförändring som ligger i de performativa och pedagogiska aspekterna av konst. Hennes arbete sker i olika kollektiva processer, i självorganiserade rum likväl som på etablerade institutioner, och präglas av ett intersektionellt perspektiv på makt. Nyberg är verksam i Malmö och gör just nu sin Phd på Akademie der bildenden Künste Wien.

Om föreläsningen Marginalen, lyssnandets praktik och viljan till förändring

Vi värnar om konsten. Men de värn vi bygger upp riskerar gynna reaktionära kvalitetsbegrepp, hierarkier och centralisering. Dessa begränsar inte bara vilka som får tillgång till konstens rum och arenor, utan också vår konstnärliga praktik. Samtidigt sker det en rörelse i marginalen … Kan vi lyssna, ge plats åt och beröras av det som händer i synfältets utkant? Hur verkar marginalen som en plats för motstånd? Nyberg reflekterar från konstnärens perspektiv kring marginalen, lyssnandets praktik och viljan till förändring.

Affischen på stan gjordes av Helena Fernández-Cavada.

 

Andra föreläsningen:

Ana María Bermeo Ujueta - Rasism, alibin & vita väggar
4 februari, 2016 STPLN i Malmö

n15_2AnaMaria_baner.jpg

Ana María Bermeo Ujueta är museolog och curator. 2014 curerade hon utställningen En sårad dröm som visades på Moderna Museet Malmö, Malmö Stadsbibliotek och Malmö Högskola. För tillfället arbetar hon som intendent för förmedling på Moderna Museet Malmö. I sin praktik reflekterar Ana María ständigt över representation, makt och gränser.

Rasism, alibin & vita väggar handlar om pedagogiska strategier på en rasistisk konstscen. Den svenska konstscenen är rasistisk, bland annat vad gäller rekrytering, representation i samlingar och i utställningsrum, inom kulturjournalistiken, och inte minst i förmedlingstexter. Museologen Ana María Bermeo Ujueta har arbetat med antirasistiska strategier inom konstaktivism och är samtidigt intendent på en av Sveriges största konstinstitutioner. Föreläsningen handlar om hennes konstanta arbete med att föra in aktivismens teori och praktik innanför konstinstitutionens vita väggar. Om vilket motstånd hon mött och om vilka strategier hon har utvecklat.

 

Tredje föreläsningen:

Sam Hultin – Stadsvandring som queerfeministisk strategi
12 maj, 2016 STPLN i Malmö

n15_3Sofia_baner_web.jpg

Sam Hultin (f. 1982) är utbildad på Konstfack och arbetar med performance och video utifrån sitt intresse för marginaliserade historier, med utgångspunkt i ett historie- och normkritiskt perspektiv. Sedan tre år tillbaka arbetar Hultin med projektet I'm Every Lesbian - en stadsvandring i jag-form som utifrån intervjuer med lesbiska som bor på en specifik plats presenterar delar av den platsens lesbiska historia. Under sommaren 2016 var hen aktuell med en version av projektet för Munchmuseet i Oslo. Sam Hultins arbete har bl. a visats på Tensta konsthall, Norrköpings Konstmuseum, Konsthall C, Marabouparken konsthall, Malmö Konstmuseum, Göteborgs konstmuseum och Gävle Konstcentrum.

I föreläsningen pratade Hultin dels om strategier för att omfördela makt inom konst/aktivism men även om hur hen använder sig av workshops för att tillsammans med grupper skapa rum där en får utrymme att arbeta med och tänka kring sina egna historier.

Under kvällen spelade DJ:n Suck Ma' Titties, mer känd som Mattis. Hon kombinerar sina största intressen musik och feminism bland annat genom att jobba som ljudtekniker, stagehand och musikhandledare eller arrangera queerpunk-spelningar och festivaler med Unicorn Punx. Mattis spelar kvinno- och queer-frontad musik.

 

Kapitel 2 - Omskrivningar

Det andra kapitlet - Omskrivningar - undersöker queera och dekoloniala strategier för historieskrivning. Här diskuteras hur en kan närma sig arkiv med hjälp av aktivism, iscensättningar, omhändertagande och reenactments. 

 

Första föreläsningen:

Temi Odumosu – Decolonial politics of care in the archive
22 september, 2016 Dunkers Kulturhus i Helsingborg

Temi Dunkers.png

Temi Odumosu is an art historian, creative educator, and postdoctoral researcher for the Living Archives Research Project at Malmö University. Her international research and curatorial practice is concerned with the visual politics of slavery and colonialism, Africa in the archives, Afro-Diaspora aesthetics, and more broadly questioning how images influence and challenge authentic human recognition. Her upcoming book Africans in English Caricature 1769-1819: Black Jokes, White Humour will be published by Brepols in the summer of 2016.

Decolonial politics of care in the archive
This talk explores an evolving research method for working with challenging historical material representing people of African descent in archives. It focuses on performances and practices that seek to counteract the enduring violence of colonialism by returning voice, dignity and agency to those (past and present) denied their humanity.

 

Andra föreläsningen:

Mariana Alves Silva - Det handlar om natten
30 oktober, 2016 på Ystads konstmuseum

YKMMariana.png

Mariana Alves Silva arbetar i tvärsnittet mellan design, arkitektur, konsthantverk och konst och är en del av gruppen MYCKET som just nu forskar om den feministiska/lesbiska/queera (natt)klubben som livsnödvändigt rum för aktivistisk framväxt.

Det handlar om natten är en föreläsning om att göra rum och (åter)ta plats. Med skräniga trianglar och kladdig väggfärg ger Mariana Alves Silva en (stor)bild av den queera kampens estetik som politisk praktik. 

 

Tredje föreläsningen:

Carl Åkerlund – att sjunga sig fri (från ansvar)
26 november, 2016 Kristianstads konsthall

Carl Åkerlund N15.png

Carl Åkerlund är dramatiker och kulturskribent. Hans dramatisering av Sara Lidmans debutroman Tjärdalen turnerade höst 2016 runt hela Sverige med Riksteatern: en musikteaterföreställning i regi av Carolina Frände och Joakim Rindå med musik av Jonas Svennem. I sitt skrivande har Carl tidigare arbetat med omläsningar och gestaltningar av bland annat Gertrude Stein och Forough Farrokhzad, med fokus på frågor om historia och minne, språk och makt, centrum och periferi. Han har tidigare i flera års tid arbetat på RFSL Ungdom med normkritisk pedagogik, trygga mötesplatser och hbtq-frågor på kulturområdet; för, om, av och med unga hbtq-personer.

Att sjunga sig fri (från ansvar)
Hindras vår förmåga att sörja och ta ansvar för vissa liv av oförmågan att värdera alla liv lika? Vilka liv är värda att berätta om och ta strid för? Vem har rätt till ordet och hur förmedlar man en annans ord utan att förråda? Med avstamp i ”byn i världen” talar Carl Åkerlund om sin aktuella dramatisering av Sara Lidmans debutroman Tjärdalen: ett verk som ställer frågor om lokalt och globalt ansvar och utmanar förhållandet centrum-periferi med språkliga spänningar på ett moraliskt sluttande plan.

 

Kapitel 3 - Att skriva med spända händer

Arbetet med queera, feministiska och aktivistiska strategier ser olika ut i olika fält. Poesin ligger i framkant vad gäller ett aktivistiskt och kollektivistiskt arbete. I kapitlet Att skriva med spända händer väljer vi därför att titta på ett fält som angränsar till det konstnärliga och tar del av tre tongivande poeters diskussioner om bland annat motstånd, estetik, institutionskritik och kollektivism.

 

Första föreläsningen:

Olga Ravn – Køkkenbordet ind på Valand Fællesskab frem for l’art
3 oktober, 2017 Form Design center i Malmö

Olga N15.png

Olga Ravn är en dansk poet, romanförfattare, kritiker och översättare. Hon debuterade 2012 med diktsamlingen Jag äter mig själv som ljung. Flicksinne [Jeg æder mig selv som lyng. Pigesind] och 2015 kom romanen Celestine. Den vita rosen [Den hvide rose, 2016] har nominerats både till Politikens Litteraturpris och till det danska litteraturpriset Läsarnas bokpris. Olga Ravn undervisar också på Hekseskolen [Häxskolan], som hon startade 2015 i Köpenhamn tillsammans med Johanne Lykke Holm.

Olga Ravn fortæller om, hvordan hun sammen med Johanne Lykke Holm har iscenesat Hekseskolen i København i 2015 og på Litterär Gestaltning på Valand i Göteborg i 2016 med fokus på at give de studerende et dybere forhold til litteratur, radikalisere dem feministisk og skrive litteraturhistorien om i bevidstheden på i hvert fald 24 mennesker. "Om Hekseskolens undervisningsstrategi som reaktion på de skandinaviske forfatterskoler og om brugen af alternativ pensum som magtkritik. Om forsøget på at skabe et tekstlæsningsrum, der fordrer et blivende fællesskab i stedet for at fokusere på individets talentudvikling."

 

Andra föreläsningen:

Christine Bylund – Skriver som jag sprang, om cripat skrivande och motstånd
28 november, 2017 KKV/Konstitutet i Malmö

N15 - v3.png

Christine Bylund är skribent, scenkonstnär och doktorand i etnologi vid Ubmenjen universitiähta (Umeå universitet). I alla sina uttryckssätt reflekterar hon oundvikligen kring kropp, makt och möjlighet. I den här föreläsningen delar hon med sig av utgångspunkter, strategier och lös tankar om sitt arbete.

Cripat skrivande är att skriva med spända händer, med snabba tankar men stela fingrar, från sängen, i smärtan, från sjukgymnastikens britsar och från barrikaderna. Det är att skriva med stål genom blodet och med med en ständig närvaro av andras blickar på den egna kroppen och livet.

I sitt skrivande utforskar Bylund idéer om makt, begär, funkofobi och motstånd. Hon använder skrivandet både i sitt arbete och för att göra det som den med normföljande funktionalitet kanske gör när den tränar - att släppa lös kroppsliga upplevelser och rensa huvudet. Hon skriver som om hon sprang.

Den här föreläsningen bjuder på insyn i den egna kreativa processen och sätter den i relation till samhälleliga och kulturella föreställningar och förutsättningar på och för den cripade kroppen"

 

Tredje föreläsningen:

Felicia Mulianri – Poesi som motstånd – att skriva fram kollektiv i en individualistisk genre
Januari 2018. Föreläsningen spelades bara in som podd

Felicia N15.png

Felicia Mulinari är poet och skribent från Malmö. Hon skriver bland annat för politiskpoesi.se, feministisktperspektiv.se och tidningen ETC.

"I den liberala förståelsen är dikten en ensam plats. Vilka strategier har funnits för att söka sig bortom individualism och mot solidaritet och kollektivitet genom och med poesin? Det står nu klart att fascismen återigen har använt sig av kulturen, med diskurser om estetik och yttrandefrihet, för att avancera i Europa. Att för oss hitta motståndsstrategier i skrivandet är en akut uppgift. Kampen om dikten, om vad som är det vackra, kommer att vara grundläggande för kampen om vilket samhället vi vill leva i. Att avidentifiera språket från jaget kan vara en av många strategier. Vi lär oss av våra misslyckanden, av de som har skrivit före oss, och av varandra".

Lisa Nyberg
Lisa Nyberg
Ana Maria Bermo Ujueta

Ana Maria Bermo Ujueta

Sam Hultin

Sam Hultin