N15 Arkiv

 

 

 

N15 - Queera strategier för konstproduktion är en föreläsningsserie i 5 kapitel à 3 delar curerad av Ellen Suneson och Julia Björnberg. Första kapitlet avslutades våren 2016 och innehåll följande föreläsningar:

 

Kapitel 1 – Aktivistisk pedagogik

Första föreläsningen:

Lisa Nyberg – Marginalen, lyssnandets praktik och viljan till förändring
12 november, 2015 STPLN i Malmö 

Vi värnar om konsten. Men de värn vi bygger upp riskerar gynna reaktionära kvalitetsbegrepp, hierarkier och centralisering. Dessa begränsar inte bara vilka som får tillgång till konstens rum och arenor, utan också vår konstnärliga praktik. Samtidigt sker det en rörelse i marginalen … Kan vi lyssna, ge plats åt och beröras av det som händer i synfältets utkant? Hur verkar marginalen som en plats för motstånd? Nyberg reflekterar från konstnärens perspektiv kring marginalen, lyssnandets praktik och viljan till förändring.

Lisa Nyberg är konstnär och utforskar den potentiella samhällsförändring som ligger i de performativa och pedagogiska aspekterna av konst. Hennes arbete sker i olika kollektiva processer, i självorganiserade rum likväl som på etablerade institutioner, och präglas av ett intersektionellt perspektiv på makt. Nyberg är verksam i Malmö och gör just nu sin Phd på Akademie der bildenden Künste Wien.

Mer info: http://lisanybergart.blogspot.se/.

Program:
17.30 Drop-in, mackor och kaffe m.m.
18–19 Intro: Ellen Suneson och Julia Björnberg Föreläsning: Lisa Nyberg
Diskussion/eftermingel

Pris: 40 kr
Obligatorisk anmälan - senast 10 nov. Mejla: bokning@konstitutet.se

Affischen på stan gjordes av Helena Fernández-Cavada.

 

 

Andra föreläsningen:

Ana María Bermeo Ujueta - Rasism, alibin & vita väggar
4 februari, 2016 STPLN i Malmö

n15_2AnaMaria_baner.jpg

Den andra föreläsningen i kapitlet Aktivistisk pedagogik handlar om pedagogiska strategier på en rasistisk konstscen. Den svenska konstscenen är rasistisk, bland annat vad gäller rekrytering, representation i samlingar och i utställningsrum, inom kulturjournalistiken, och inte minst i förmedlingstexter. Museologen Ana María Bermeo Ujueta har arbetat med antirasistiska strategier inom konstaktivism och är samtidigt intendent på en av Sveriges största konstinstitutioner. Föreläsningen handlar om hennes konstanta arbete med att föra in aktivismens teori och praktik innanför konstinstitutionens vita väggar. Om vilket motstånd hon mött och om vilka strategier hon har utvecklat.

Ana María Bermeo Ujueta är museolog och curator. 2014 curerade hon utställningen En sårad dröm som visades på Moderna Museet Malmö, Malmö Stadsbibliotek och Malmö Högskola. För tillfället arbetar hon som intendent för förmedling på Moderna Museet Malmö. I sin praktik reflekterar Ana María ständigt över representation, makt och gränser.

Program:
17.30: drop-in och fika
18–19: Intro Ellen Suneson och Julia Björnberg Föreläsning: Ana María Bermeo Ujueta Diskussion/eftermingel

Pris: 40 kr
Obligatorisk anmälan - senast 1 feb. Mejla: bokning@konstitutet.se

 

Tredje föreläsningen:

Sofia Hultin – Stadsvandring som queerfeministisk strategi
12 maj, 2016 STPLN i Malmö

n15_3Sofia_baner_web.jpg

I föreläsningen presenterade Hultin strategier för att omfördela makt inom konst/aktivism och hur hen använder sig av workshops för att tillsammans med grupper skapa rum där en får utrymme att arbeta med och tänka kring sina egna historier.

Sofia Hultin (1982) är utbildad på Konstfack och arbetar med performance och video utifrån sitt intresse för marginaliserade historier, med utgångspunkt i ett historie- och normkritiskt perspektiv. Arbetar sedan tre år tillbaka med projektet I'm Every Lesbian - en stadsvandring i jag-form som utifrån intervjuer med lesbiska som bor på en specifik plats presenterar delar av den platsens lesbiska historia. Under sommaren 2016 är hen aktuell med en version av projektet för Munchmuseet i Oslo. Sofia Hultins arbete har bl. a visats på Tensta konsthall, Norrköpings Konstmuseum, Konsthall C, Marabouparken konsthall, Malmö Konstmuseum, Göteborgs konstmuseum och Gävle Konstcentrum. Foto: Casia Bromberg.

Program:
17.30 Drop-in, lättare förtäring, ett glas vin eller kaffe, DJ
18–18.30 Visning av Sofia Hultins film "Segern i förskott", från 2015
18.45-20 Intro av Ellen Suneson och Julia Björnberg, föreläsning av Sofia Hultin & diskussion/.
Därefter eftermingel/DJ.

Kvällens DJ heter Suck Ma' Titties men är mer känd som Mattis. Hon kombinerar sina största intressen musik och feminism bland annat genom att jobba som ljudtekniker, stagehand och musikhandledare eller arrangera queerpunk-spelningar och festivaler med Unicorn Punx. Mattis spelar kvinno- och queer-frontad musik.

Lisa Nyberg
Lisa Nyberg
 Ana Maria Bermo Ujueta

Ana Maria Bermo Ujueta

 Sofia Hultin

Sofia Hultin